Ψάχνει σπίτια ο Δήμος Δυτικής Λέσβου για τους Ρομα


Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου υλοποιώντας τη Πράξη με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΡΟΜΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» στοχεύει στη παροχή υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση - μετεγκατάσταση πληθυσμού (οικογενειών) Ρομά σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, με τη παράλληλη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για τη προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση τους στον αστικό ιστό.  

Οι Ωφελούμενοι της Πράξης είναι Ρομά δημότες του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα προβεί σε ενέργειες εύρεσης κατάλληλων κατοικιών-διαμερισμάτων για τις δυνητικά ωφελούμενες οικογένειες.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία αυτή δημοσιεύτηκαν ανοικτές Προσκλήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.mwlesvos.gr/) στις 17/11/2021 τις οποίες και καλούνται να μελετήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η μία απευθύνεται προς τους Δυνητικούς Ωφελούμενους της Πράξης και η άλλη απευθύνεται προς τους Ιδιοκτήτες Ακινήτων οι οποίοι θα ήθελαν να νοικιάσουν τα ακίνητα τους στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης.

Η Πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΡΟΜΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).