Εκσυγχρονίζεται το Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά στον Παπαδο


Ξεκίνησε το έργο Εκσυγχρονισμού και Περιβαλλοντικής αναβάθμισης του ‘’Μουσείου- Ελαιοτριβείου Βρανά’’.

Το έργο θα εκτελεστεί σε τρία στάδια και προβλέπεται η ολοκλήρωση του στις 31 Ιουλίου 2022.

 

Μεταξύ των έργων που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνονται:

Αντικατάσταση όλων των Στεγών του Βιομηχανικού Συγκροτήματος με την τοποθέτηση κατάλληλης μόνωσης, Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών Κουφωμάτων, Η κατασκευή νέου Βιομηχανικού δαπέδου σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, Εγκατάσταση νέου Πιεστικού Συγκροτήματος Πυρόσβεσης, νέας Δεξαμενής Νερού, και Δικτύου Σωληνώσεων, Εγκατάσταση νέων Κλιματιστικών Μονάδων στους χώρους πολλαπλών χρήσεων- εκδηλώσεων (στις Ελαιοαποθήκες), Ανάπλαση της Μεγάλης Αυλής και του χώρου πέριξ της Στέρνας και του Πηγαδιού.

Η Συντήρηση όλου του Ιστορικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού των Μηχανημάτων του Εργοστασίου της Σμύρνης των Αφών Ισηγόνη, και η Εγκατάσταση Ηλεκτροκινητήρα προκειμένου να μπορούν να τίθενται σε πλήρη λειτουργία και με ηλεκτροκίνηση όλα τα μηχανήματα, για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και της επίδειξης σε οργανωμένες ομάδες επισκεπτών, του παραδοσιακού τρόπου έκθλιψης της ελιάς και παραγωγής του λαδιού.

Νέα Γραφιστική Παρουσίαση των μόνιμων εκθεμάτων, Μεταφορά και Τοποθέτηση εντός του Μουσείου, του Αρχαίου Διπλού Λίθινου Ληνού του 3ου π.Χ. Αιώνα, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου του Υπουργείου Πολιτισμού, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το όλο έργο συνολικού προϋπολογισμού 375.740,32 ευρώ, είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα  ‘’Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020’’, με την αριθμ 836/05/04/2019 απόφαση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, και η οποία αναθεωρήθηκε με μείωση του αρχικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού.

Μετά από Ανοιχτή Δημόσια Διακήρυξη της Πολιτιστικής ‘’Εταιρείας Αρχιπέλαγος’’ και την εισήγηση αρμόδιας επιτροπής, το έργο Ανατέθηκε στην Εργολαβική Εταιρεία ‘’ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.’’, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες.