Ακόμα καλύτερη η ποιότητα νερού στις βρύσες της ΜυτιλήνηςΣυνεργασία Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών με τη ΔΕΥΑΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η υποχρεωτική απολύμανση του πόσιμου νερού γίνεται με χλώριο και επιβάλλεται ιδιαίτερα κάτω από τις παρούσες κρίσιμες συνθήκες λόγω covid-19 να είναι η συγκέντρωσή του στα ακρότατα σημεία του δικτύου ύδρευσης σε ικανοποιητικά επίπεδα και να ελέγχεται συστηματικά.

Στο πλαίσιο του έργου «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (AEGIS+)» έλαβε χώρα η αγορά δύο αισθητήρων μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου σε πραγματικό χρόνο και η εγκατάστασή τους σε δύο βασικές δεξαμενές ύδρευσης της Μυτιλήνης.


Υπεύθυνοι της επιλογής της θέσης και εγκατάστασης των οργάνων ήταν από πλευράς ΔΕΥΑΛ ο Σωτήρης Βασίλαρος και Παναγιώτης Ζώβας, ενώ από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒΕ) η Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ουρανία Τζωράκη και συνέβαλαν με την υποστήριξή τους οι φοιτητές Μαριτίνα Ρουσέλλη και ο Αντώνης Τσιμάρας. Συστηματικά γίνεται έλεγχος και βαθμονόμηση των οργάνων με την υποστήριξη της Επίκ. Καθηγήτριας του ΤΩΘΒΕ Νατάσας Νικολάου και της Μαριτίνας Ρουσέλλη.

Τα όργανα μετράνε και μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο ανά 5 λεπτά τη μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου με στόχο να γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος του χλωρίου στο δίκτυο της Μυτιλήνης και να δίνεται στους καταναλωτές ακόμα καλύτερη ποιότητα και πιο ασφαλές νερό για κατανάλωση.