280.000€ στον Δήμο δυτικής Λέσβου και 2.800.000€ στην αναπτυξιακή του Δήμου Μυτιλήνης από το Υπουργείο ΜετανάστευσηςΜε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, εγκρίθηκαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 7,45 εκ. ευρώ σε 8 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικό.  

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Δήμοι Ιωαννιτών, Λαρισαίων Δέλτα, Σερρών, Δυτικής Λέσβου και Ωρωπού, καθώς και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου και η Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ - Αναπτυξιακός Οργανισμός Μυτιλήνη ΑΕ, επιδοτούνται με 7,45 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών. 

Συνολικά έχουν εγκριθεί 79 έργα ύψους 30.632.741,07 € σε 33 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ. 

Στον Δήμο Δυτικής Λέσβου θα δοθεί το ποσό των 280.000€ για την α) Tμηματική αποκατάσταση οδού Σκάλας Συκαμινέας - Μηθύμνας, β)Αποκατάσταση και ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οικισμών ΒΑ Λέσβου γ) Επισκευή Δημοτικού κτιρίου δ) κατασκευή γηπέδου Λεπετύμνου ενώ στην αναπτυξιακή του Δήμου Μυτιλήνης θα δοθεί το ποσό των 2.800.000€ για την Αναβάθμιση και αξιοποίηση της Δημοτικής έκτασης με την ονομασία ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα: