Συνεδριάζει αύριο με τηλεδιάσκεψη λογω κρουσμάτων κορονοιου για τελευταία φορά το 2021, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Λέσβου


Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δυτικής Λέσβου για το 2021 με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη και με τηλεδιάσκεψη όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση «λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας»..

Εδώ βέβαια έχουμε μια τραγική ειρωνεία για τον δήμο δυτικής Λέσβου…

Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν με τηλεδιάσκεψη λογω αύξησης κρουσμάτων κορονοιου, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν κανονικά συνεδρίαση με εμβολιασμένους δημοτικούς συμβούλους…. 

Αλλα.. οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις συνεχίζονται κανονικά σε Καλλονή και Μολυβο για ανεμβολιαστους και εμβολιασμενους, γιατί μάλλον εκεί δεν έχει κορονοιο ενώ στο δημοτικό συμβούλιο έχει με 30 και λιγότερους συμβούλους και με τις απαραίτητες αποστάσεις.

Τα συμπεράσματα δικά σας…

 

Αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ που θα πραγματοποιηθεί  τη Τρίτη  21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:00 μ.μ

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,  λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις α)του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 β)του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου(ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020 και γ) της υπ’ αριθμ.   Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 75414/3-12-2021(ΦΕΚ Β΄ 5673),  με χρήση της  υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί [αριθμός Εγκυκλίου 643/Α.Π.:69472/24.09.2021(Α.Δ.Α.  ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)].

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαφείρης Ευστράτιος

1ο

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Λέσβου έτους 2022

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ιορδάνου Ιορδάνης

2ο

33η τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Λέσβου, οικονομικού έτους 2021

3ο

34η τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Λέσβου, οικονομικού έτους 2021

4ο

35η τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Λέσβου, οικονομικού έτους 2021

5ο

36η τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Λέσβου, οικονομικού έτους 2021

6ο

Εισήγηση επιβολής τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου Δήμου Δυτικής Λέσβου

7ο

Ορισμός Υπολόγου-Διαχειριστή(υπεύθυνου )Λογαριασμού και Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Γιαννη-Κοκκινέλλη  Ασανούλα

8ο

Είσοδος –Έξοδος  οχημάτων επί της δημοτικής οδού Δ54 στη θέση «ΛΑΤΖΟΥ ή  ΡΑΠΧΑΝΑΣ»,  αγροτικής περιφέρειας ΔΕ Ερεσού- Αντίσσης 

9ο

Διατύπωση γνώμης επι της τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, με διαβούλευση, της υφιστάμενης δραστηριότητας «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολιχνίτου»