Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης


Σήμερα η τελευταία συνεδρίαση για το 2021 του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Μυτιλήνης

 

Αναλυτικά:

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ - μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1

Αποδοχή παραχώρησης στο Δήμο Μυτιλήνης, με τη μορφή χρησιδανείου, ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ.

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 213/2021 (ΑΔΑ: 93ΥΞ46ΜΓΘΓ-ΞΞΜ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απευθείας μίσθωσης δημοτικών ακινήτων στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λέσβου

3

 

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της σύνταξης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Μυτιλήνης»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

 

Άρση υφιστάμενης ασυμφωνίας ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Σουράδα» Μυτιλήνης (αίτημα Ελισάβετ Ραλλίδη)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Σ. κ. ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ

4

Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας δημοτικής οδού στην περιοχή «Ακλειδιού» της Κοινότητας Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

5

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας & λειτουργίας τις Κυριακές & εξαιρέσιμες μέρες του ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ λόγω της ανάγκης φύλαξης αυτού και εξαίρεση των τεσσάρων (4) φυλάκων που απασχολούνται στον Ξενώνα από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», για το έτος 2022

ΘΕΜΑΤΑ ΔΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

6

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών καυσίμων και υπηρεσιών που αφορούν στην προμήθεια υγρών καυσίμων, ανταλλακτικών και τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου, έτους 2022

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

7

Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μιχαλέλη,  οικονομικού έτους 2022

8

Έγκριση 77ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

9

Έγκριση 78ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

10

Έγκριση 80ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

11

Έγκριση 81ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

12

Έγκριση 82ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

13

Έγκριση αλλαγής του τίτλου Κ.Α. 35.6234 του προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

14

Χαρακτηρισμός ως «εποχιακής» της επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ στη Σκάλα Λουτρών Μυτιλήνης