Προθεσμία 10 ημερών στους δημότες της Καλλονής για την τακτοποίηση των υδρομέτρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΥΑΛ Λέσβου  σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια ελέγχου των υδροδοτήσεων στην περιοχή της Καλλονής, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν υδρόμετρα τα οποία δεν είναι αποτυπωμένα στο Μητρώο υδροληψιών της ΔΕΥΑΛ.

Παρακαλούνται οι δημότες της περιοχής  Καλλονής των οποίων οι κατοικίες υδρεύονται χωρίς να υπάρχει τακτοποίηση  των υδρομέτρων τους, όπως προσέλθουν  εντώς δέκα -10- ημερών στα γραφεία  της ΔΕΥΑΛ ή έρθουν σε επικοινωνία με κάθε πρόσφορο τρόπο με το Τμήμα Καταναλωτών της επιχείρησης για  την τακτοποίηση των παραπάνω εκκρεμοτήτων 

Πέραν  του χρονικού διαστήματος  των δέκα -10- ημερών οι υδροληψίες θα διακοπούν  χωρίς  άλλη ενημέρωση.