Καίριες παρεμβάσεις από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου στο αρδευτικό δίκτυο της Ανεμώτιας


Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου στο αρδευτικό δίκτυο, σε μία προσπάθεια να αποκατασταθούν προβλήματα ετών σε μία τόσο ζωτικής σημασίας υπηρεσία για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Το τελευταίο διάστημα με τη φροντίδα της υπηρεσίας Περιβάλλοντος έγιναν εργασίες στο αρδευτικό δίκτυο της Ανεμώτιας.

 

Πιο συγκεκριμένα:

• Στο αρδευτικό δίκτυο του «Κάμπου» έγινε καθαρισμός και διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά της δεξαμενής της γεώτρησης και τοποθέτηση πλαστικών δεξαμενών συλλογής νερού προς εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της περιοχής αλλά και διαχωρισμός από την άρδευση των κτημάτων του Κάμπου.

• Στη γεώτρηση «Βέργου» έγινε καθαρισμός του αντλιοστασίου και τοποθέτηση νέας πόρτας, καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου και τοποθέτηση πλέγματος στο πηγάδι.

• Στο αρδευτικό δίκτυο «Τζάνια» έγιναν παρεμβάσεις κατά μήκος του τσιμενταύλακα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προσχώσεις με φερτά υλικά από τα καιρικά φαινόμενα και αποκατάσταση σε πολλά σημεία των ρηγματώσεων - σπασιμάτων.

• Στο αρδευτικό δίκτυο «Ξινός ποταμός» έγιναν ανάλογες παρεμβάσεις κατά μήκος του τσιμενταύλακα καθώς και αποκατάσταση αρδευτικού σωλήνα μεταφοράς νερού μεγάλης διατομής, ο οποίος είχε εμφανίσει σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα την απώλεια νερού σε πολλά σημεία.

• Στο αρδευτικό δίκτυο «Ποταμιά» έγινε προσπάθεια πλήρους αποκατάστασης αυτού καθώς το δίκτυο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση που οφειλόταν στα έντονα καιρικά φαινόμενα των περασμένων ετών. Κατά μήκος της διαδρομής του αρδευτικού δικτύου έγινε καθαρισμός της άγριας βλάστησης και αποκατάσταση του σωλήνα μεταφοράς αρδευτικού νερού μεγάλης διατομής.

Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις έγιναν με γνώμονα την μείωση των απωλειών νερού που οφειλόταν στα σπασίματα και τις προσχώσεις των τσιμενταύλακων και την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των αγροτών-κτηνοτρόφων της Κοινότητας με την επίτευξη αποτελεσματικότερης άρδευσης των καλλιεργειών τους.

 

«Είμαστε δίπλα στους αγρότες μας και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε προσδοκώντας βέβαια και στην ανάλογη συμπεριφορά από πλευράς τους για ορθολογική διαχείριση. Οι παρεμβάσεις μας θα συνεχιστούν. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε και όλοι μας, ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, ένας φυσικός και περιβαλλοντικός πόρος που ανήκει σε κάθε έμβιο οργανισμό και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής. Ας επιδείξουμε τον ανάλογο σεβασμό», δήλωσε η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ασανούλα Γιαννή Κοκκινέλλη.