Εκλογοαπολογιστική συνέλευση στην Περιφερειακή ομοσπονδία ΑΜΕΑ Β. Αιγαίου


«Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΠΟΑμεΑΒ.Α. το Σάββατο  20/11/21 στη Χίο»

Η ΠΟΑμεΑ.Β.Α. προκηρύσσει Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση το Σάββατο  20/11/2021, στην έδρα της στη Χίο, στο Ελληνικό Κάστρο και ώρα 10.00μ.μ. έως 18.00μ.μ.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

α) Υποβολή και έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ. και του ισολογισμού του ταμείου για το 2020.

β) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2020.

γ) Υποβολή και έγκριση του προϋπολογισμού για το 2021.

δ) Ενημέρωση και συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους στους καιρούς της κρίσης.(Οικονομικής&Υγειονομικής)

ε) Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. (Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 16.00μ.μ.)

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρασταθούν σε αυτή το 1/3 των εκλεγμένων αντιπροσώπων των ταμειακώς τακτοποιημένων οργανώσεων-μελών της Ομοσπονδίας και θα αποφασίσει ως προς τα θέματα α, β, γ και δ, με πλειοψηφία των παρόντων και με ανάταση των χεριών, ενώ όσο αφορά το θέμα ε, οι εκλογές θα διενεργηθούν με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μετά από 15 μέρες την αντίστοιχη ημέρα και ώρα δηλαδή το Σάββατο  04-12-2021 και ώρα  14.00μ.μ. στον ίδιο τόπο,  χωρίς άλλη πρόσκληση και θα βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων αντιπροσώπων.