Πρόσκληση για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη, στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ότι στα πλαίσια του Β΄ κύκλου κινητικότητας 2021 εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σχετικά αιτήματα των δικαστηρίων της Μυτιλήνης  για κάλυψη κενών  οργανικών  θέσεων με μετάταξη, στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016,  δύναται  να  υποβάλει  αίτηση  για  μετάταξη  σε  κενή  οργανική  θέση  έως και τις  28  Νοεμβρίου 2021. 

Η  είσοδος  των  ενδιαφερομένων  υπαλλήλων  στην  εφαρμογή  του  Μητρώου  είναι  διαθέσιμη  στο  σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν. Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του τρέχοντος κύκλου κινητικότητας και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη  μέσω  του  ΕΣΚ.  Ο  υπάλληλος  επιλέγοντας  το  πεδίο  «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας»  μπορεί  να  δει  τις  θέσεις  που προκηρύσσονται  στο  πλαίσιο  του  Β ́  Κύκλου  Κινητικότητας  2021.