«ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ….»


Του Δρ. Παναγ. Χ. Ιορδάνη

 

Ένα μέγιστο εμπόδιο  στην ανάπτυξη του νησιού μας, που ατυχώς τώρα πια μπορεί να γίνει μόνο  με τον Τουρισμό, είναι η ύπαρξη στο νησί μας του μικρού επαρχιακού αεροδρομίου μας "Οδυσσέας Ελύτης".

Στην διαδικασία της δια του Τουρισμού ανάπτυξης του νησιού μας, η ύπαρξη του   "Οδυσσέας Ελύτης" (όπου μπορούν να εξυπηρετούνται αφίξεις τουριστών της τάξεως των 500.000 το χρόνο) αποτελεί το στένωμα (bottle  neck) το οποίο θα πρέπει να σπάσει σε τρόπο ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να έχουμε αφίξεις της τάξεως των 3.000.000 το χρόνο όπως γίνεται σήμερα στη Ρόδο. Για κάτι τέτοιο πρέπει  να δημιουργηθεί ένα νέο ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ κάπου στο "μέσσο" του νησιού μας. Αυτό ακριβώς έγραψα και κατέθεσα ως έγγραφό μου στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου την 3η τ.μ., που διαβάζετε ως ακολουθεί:  

 

 

<<                                                                                                               Αξιότιμο

Δρ. Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.)                         Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου 

-  Πρόεδρος του Συνδέσμου για                          κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη 

    την Ανάπτυξη της  Λέσβου                                 Περιφέρεια

    « ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ »                          Κουντουριώτου  1

- π. Διευθύνων Σύμβουλος της                                Μ Υ Τ Ι Λ Η ΝΗ

    Ελληνική Βιομηχανίας Όπλων

 - Αγησιλάου 9   - Ηλιούπολη 163 46                   Κοιν.:Ως Πίνακα Παραληπτών

Τηλ.- Fax 210 9737053,  κιν. 6977503461

                                                                               Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2021

 

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

 

 Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχα, αγαπητέ μου κ. Μουτζούρη

Λαμβάνεται  υπ’ όψη ότι το νησί μας, τα τελευταία 80, 90 χρόνια έχασε πλέον του 40% του πληθυσμό του και ατυχώς εκ των αντικειμενικών δεδομένων  δεν υπάρχει η δυνατότητα αναστροφής των πραγμάτων, τουλάχιστο άμεσα. Τούτο είναι απόρροια της υπανάπτυξής του, που ατυχώς έχει καταστεί διαχρονικό δομικό στοιχείο του νησιού. Αυτό δε, αφού ο πρωτογενής τομέας, που επί αιώνες στήριζε τον πληθυσμό της Λέσβου βρίσκεται επί ξυρού ακμής (η γεωργία, και η ελαιοκαλλιέργεια, ως εκ της μη ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους συνεχώς εγκαταλείπονται, και η προβατοτροφία  βρίσκεται στα όρια της επιβίωσης),  και ακόμη, βιομηχανία και βιοτεχνία δεν υπάρχει (ότι υπήρχε από το 19ο αιώνα, εξαφανίστηκε τον 20ο ).

Ο τριτογενής τομέας - λέγε με Τουρισμός -, που θα μπορούσε να φέρει την ανάπτυξη στον τόπο μας (όπως έχει κάνει  για πολλά νησιά  του Αρχιπελάγους μας), και ο οποίος  θα έπρεπε  μάλιστα να είναι μαζικός και υψηλής εισοδηματικής στάθμης, ατυχώς δεν έχει την απαιτούμενη δυναμική, ως εκ της ελλείψεως στο νησί των απαραιτήτων υποδομών τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι του δημόσιου τομέα υποδομές αποτελούν, ως γνωστό, την ατμάμαξα που έλκει, τις ιδιωτικές επενδύσεις και συναφώς, τις σχετικές υποδομές.

 Έτσι, εκ της  ελλείψεως τέτοιων δημοσίων υποδομών, δεν μπορούν να χτιστούν στην πληθώρα των μαγευτικών ακρογιαλιών μας, λ.χ. πεντάστερα ξενοδοχεία, διότι αυτές δεν είναι προσεγγίσιμες με το απαιτούμενο κατάλληλο οδικό δίκτυο. Ένα τέτοιο δίκτυο που ατυχώς λείπει απ’ το νησί μας είναι το καθ’ όλη την ακτογραμμή του, το περιφερειακό. (Το νησί μας διαθέτει 2;; μόνο πεντάστερα, όταν για παράδειγμα η Ρόδος, διαθέτει  63,  που βέβαια διαθέτει περιφερειακό οδικό δίκτυο).  Αυτός ο  παράγοντας, θα μπορούσε  να αντιμετωπισθεί, με το σχετικό σχεδιασμό και την  αντίστοιχη χρηματοδότηση απ’ το δημόσιο, σχεδόν άμεσα.  Εκεί όμως που θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, θα ήταν, το να καταστεί το νησί μας τουριστικός προορισμός, και να μπορούν να μας έρθουν απ’ ευθείας απ’ την αλλοδαπή τουρίστες, κατ’ αριθμό, της τάξεως των 3.000.000 το χρόνο,  εάν θα θέλαμε να υπάρξει ανάπτυξη της Λέσβου, αντίστοιχη άλλων νησιών μας και χαρακτηριστικά, αναφέρω τη Ρόδο.  

Για μαζικές αφίξεις τουριστών απ’ το εξωτερικό αυτής της τάξεως, προς   αναπτυξιακή ανάκαμψη του νησιού, οι υποδομές του, υποδοχής αυτών, ως τούτες  είναι σήμερα, ατυχώς είναι τελείως ανεπαρκείς. Αναφέρομαι, κατά βάση,  στο αεροδρόμιο του νησιού, «Οδυσσέας Ελύτης», λόγω της μικρής δυναμικότητας του και της, εξ αντικειμενικών λόγων, μη δυνατότητας μεγεθύνσεως  του. Τούτοι  είναι: Το μικρό μήκος του διαδρόμου ...>>

 

Ολόκληρο το έγγραφο το διαβάζετε στο blog μου http://lapsarniotis.blogspot.com