Υλοποίηση Ταχύρρυθμων Προγραμμάτων Κατάρτισης μελισσοκόμων και ελαιοπαραγωγών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Για τη διενέργεια ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ελαιοπαραγωγών και μελισσοκόμων  στην οποία προχώρησε ήδη  η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ,τα οποία ξεκίνησαν τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και την έναρξη πραγματοποίησε o Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ.Κωνσταντίνος Μουτζούρης με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητή κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Πανάγος Κουφέλος επεσήμανε ότι:


 «Ο Πρωτογενής Τομέας  διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην τοπική οικονομία. Αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα ανοίγματος της οικονομίας και σίγουρα πρωταγωνιστεί και ρυθμίζει την Οικονομική Ανάπτυξη των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ.Η εισαγωγή της σύγχρονης γνώσης, της καινοτομίας και των αποτελεσμάτων της Έρευνας στη διαδικασία παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Πρωτογενούς Τομέα, μια πρόκληση που όλοι αναγνωρίζουμε καθότι είναι εμφανής η αναγκαιότητα ενίσχυσης των εν λόγω παραγόντων ανάπτυξης.

Για να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παραμείνουμε αναγνωρίσιμοι σε διεθνείς και διαπεριφερειακές αγορές, θα πρέπει να είμαστε δεκτικοί στην πρόσληψη και εφαρμογή νέας τεχνογνωσίας στην καλλιέργεια και παραγωγή των προϊόντων μας, που προέρχεται από επιστήμονες και ερευνητές εγνωσμένου κύρους. Αδιαμφισβήτητα αναγνωρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών επιχειρήσεων μέσω της καλύτερης ενσωμάτωσης βασικών τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής.

Είμαστε όχι μόνο δεκτικοί σε νέα εργαλεία μάρκετινγκ και ψηφιακές εφαρμογές που θα ενδυναμώσουν τόσο τη φήμη αλλά κυρίως θα επικοινωνήσουν με γρηγορότερους ρυθμούς την αξία και την ποιότητα των προϊόντων  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, στους δυνητικούς αγοραστές και καταναλωτές, αλλά αναζητούμε συνεχώς λύσεις και παρακολουθούμε τα νέα διεθνή δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται καθημερινά. Αφουγκραζόμαστε τις πολυδιάστατες θέσεις των παραγωγών μας και εν γένει των ανθρώπων του Πρωτογενούς Τομέα  και τις ανάγκες της αγοράς και προσφέρουμε μια νέα υπηρεσία, την παροχή  Ταχύρρυθμων Προγραμμάτων Κατάρτισης.

Επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, διάφοροι φορείς, αλλά και μέλη τους, προερχόμενοι από τον Πρωτογενή Τομέα και της αγροδιατροφής, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδραστικά σεμινάρια πάνω σε επίκαιρα τεχνικά θέματα, αγροδιατροφικού και οργανωτικού ενδιαφέροντος. Δεν θα πάψουμε να μοχθούμε για το βέλτιστο καλό των νησιωτών, για τους αγρότες, τους παραγωγούς μας, με στόχο την αύξηση του εισοδήματος τους, την καλυτέρευση των συνθηκών παραγωγής και  εν τέλει το Άλμα Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο διατηρώντας την κοινωνική συνοχή και κρατώντας τους νέους στα νησιά μας».