Έρχονται νέοι κάδοι και καλάθια Απορριμμάτων στον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Με την ολοκλήρωση του σχετικού Διαγωνισμού, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, υπέγραψε με την προμηθεύτρια εταιρία τη Σύμβαση Προμήθειας Κάδων και Καλαθιών Απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 188.282 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος μέσω της δράσης αυτής αποσκοπεί στο να προμηθευτεί καινούργιους τροχήλατους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων, ανταλλακτικά κάδων και καινούργια μεταλλικά καλάθια συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των δημόσιων χώρων σε όλους τους οικισμούς της Δυτικής Λέσβου.