Μεσω τηλεδιασκεψης η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης με 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Με τηλεδιάσκεψη λογω των επιδημιολογικων δεδομένων θα πραγματοποιηθει η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλιου του Δημου Μυτιληνης

Αναλυτικά

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 6:00 μ.μ. προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.       

Λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Μυτιλήνης στη διαδημοτική επιχείρηση με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ)

2.       

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία  «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης»

3.       

Αντικατάσταση (λόγω παραίτησης) της προέδρου και ενός μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Μυτιλήνης

4.       

Έγκριση 7ης τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

5.       

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης στο ΝΠΔΔ «Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης» του γηπέδου 5x5 που βρίσκεται εντός της παιδικής χαράς της Κοινότητας Κάτω Τρίτους

6.       

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης στο ΝΠΔΔ «Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης» του γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Περάματος

7.       

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης στο ΝΠΔΔ «Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης» του γηπέδου 5x5 που βρίσκεται στην Κοινότητα Μεσαγρού

8.       

Επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ», που εδρεύει στον Δήμο Μυτιλήνης και συμμετέχει σε Εθνικά πρωταθλήματα Ολυμπιακών Αθλημάτων (Γ΄ Εθνική κατηγορία μπάσκετ)

9.       

Επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Γυναικών Μυτιλήνης ΣΑΠΦΩ», που εδρεύει στον Δήμο Μυτιλήνης και συμμετέχει σε εθνικά πρωταθλήματα Ολυμπιακών Αθλημάτων (Β’ Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών)

10.  

Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης για την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε απολυμάνσεις λόγω COVID-19

11.  

Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης για την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε απολυμάνσεις λόγω COVID-19

12.  

Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης για την κάλυψη δαπανών μετεγκατάστασης του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης

13.  

Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πρόσληψη στο Δήμο Μυτιλήνης

14.  

Ορισμός  αρμοδίου οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων των  διατάξεων της ΚΥΑ 43650/7-6-2019 (ΦΕΚ 2213/Β/8-6-2019) σχετικά με τους  παιδότοπους

ΘΕΜΑΤΑ ΕΨΥΠΑΛ

 Εισηγητής: Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ                                                          

15.  

Ενημέρωση για τη «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.» (ΕΨΥΠΑΛ)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Σ. κ. ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ                                                          

16.  

Διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας δύο δημοτικών οδών στις περιοχές «Βαρειά» και «Ακρωτήρι» Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

17.  

Προγραμματισμός ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

18.  

Έγκριση πληρωμής προστίμου για βεβαίωση παράβασης έλλειψης Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος (ΚΤΕΟ) στο με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 1201 απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

19.  

Έγκριση του από 24/09/2021 νέου Κτηματολογικού Πίνακα για την αναγκαστική απαλλοτρίωση προσφυγικής κατοικίας στα Λουτρά, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον επισυναπτόμενο Κτηματολογικό Πίνακα στις υπ’ αριθμ. 421/2020 & 160/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

20.  

Έγκριση 63ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

21.  

Έγκριση 64ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

22.  

Έγκριση 66ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

23.  

Έγκριση 67ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

24.  

Έγκριση 68ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

25.  

Έγκριση 69ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

26.  

Έγκριση 71ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

27.  

Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τις εκδηλώσεις-δράσεις Χριστουγέννων/Αποκριών/Πάσχα στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης

28.  

Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για κάθε δικαιούχο ανά μήνα

29.  

Έγκριση διαγραφής α) τιμολογίων παροχής υπηρεσιών των εφημερίδων «ΕΜΠΡΟΣ» (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ) και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Γ.ΣΚΟΥΦΟΥ) και β) λοιπών τιμολογίων

30.  

Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «Μπαλουχανάς» του Περάματος Γέρας

31.  

Χαρακτηρισμός ως «εποχιακής» της επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων του ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ στη Σκάλα Λουτρών Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

32.  

Έγκριση Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης-Πασχαλινής Αγοράς, Ψυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων-Αποκριών-Πάσχα στη Δ.Κ. Μυτιλήνης

33.  

Έγκριση τοποθέτησης παραβολικού καθρέφτη οδικής κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών «Ζωοδόχου Πηγής» και «Αεροπόρου Γιανναρέλλη» της Κοινότητας  Μυτιλήνης (απόφ. 79/2021 ΕΠΖ)

34.  

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της 43ης Δημοτικής Οδού Λάμπου Μύλοι – Ε.Ο. Κεραμίων – Πολιχνίτου (απόφ. 80/2021 ΕΠΖ)

35.  

Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικής πινακίδας Ρ23 (απαγόρευση βαρέων οχημάτων τουλάχιστον δύο τόνων) σε δημοτική οδό στον «Αρχοντομαχαλά» της Κοινότητας Παμφίλων (απόφ. 83/2021 ΕΠΖ)

36.  

Έγκριση τοποθέτησης παραβολικού καθρέφτη οδικής κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών «Βύρωνα Καραπαναγιώτη» και «Αναγνώστου Σταυράκη» της Κοινότητας Μυτιλήνης (απόφ. 84/2021 ΕΠΖ)

37.  

Έγκριση τοποθέτησης παραβολικού καθρέφτη οδικής κυκλοφορίας στη συμβολή της οδού «Γεωργίου Μούρα» με κάθετο ιδιωτικό δρόμο της Κοινότητας Μυτιλήνης (απόφ. 85/2021 ΕΠΖ)

38.  

Έγκριση τοποθέτησης παραβολικού καθρέφτη οδικής κυκλοφορίας σε κύρια δημοτική οδό στην «Χαραμίδα», απέναντι από την είσοδο του Ξενοδοχείου “Blue Bay (απόφ. 86/2021 ΕΠΖ)

39.  

Έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακής και ρυθμιστικής πινακίδας καθώς και παραβολικού καθρέφτη στην περιοχή «Άνω Χάλικα» της Κοινότητας  Μυτιλήνης (απόφ. 87/2021 ΕΠΖ)

40.  

Έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακής πινακίδας Π25 (οδός αδιέξοδη) σε δημοτική οδό στους Λάμπου Μύλους (απόφ. 88/2021 ΕΠΖ)