Στην τελική ευθεία η ανακατασκευή των γηπέδων σε Μόρια, Αφάλωνα και Παναγιούδα


Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας Διαγωνισμού (www.promitheus.gov.gr) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής των Γηπέδων (ως ενιαίο έργο), στις Κοινότητες Μόριας, Αφάλωνα και Παναγιούδας, προϋπολογισμού 1.399.609,86 Ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 και αποσφράγισης των προσφορών, η 10-11-2021. Οι λεπτομέρειες των προϋποθέσεων συμμετοχής προβλέπονται από τη συγκεκριμένη προκήρυξη του Δήμου Μυτιλήνης (Αριθμ. Προκήρυξης: 16/ΕΡΓ/2021).

 

Οι προβλεπόμενες εργασίες στα έργα επιγραμματικά είναι οι εξής:

ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΡΙΑΣ: Εκσκαφή θεμελίων και Ανακατασκευή των κερκίδων από σκυρόδεμα, κατασκευή φρεατίων, τάφρων και τεχνικών έργων. Οι φθορές στις κερκίδες εξαιτίας της διάβρωσης είναι μεγάλες.

ΓΗΠΕΔΟ ΑΦΑΛΩΝΑ: Ολοκλήρωση όλων των εργασιών που αφορούν στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την κατασκευή σύγχρονου γηπέδου ποδοσφαίρου.

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ: Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου διαστάσεων 32μ. Χ 22μ. το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσει ομάδες για αγώνες και προπονήσεις αθλημάτων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης.

 

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης δήλωσε: «Την κρίση του προσφυγικού και τις δυσμενείς επιπτώσεις που επέφερε στους κατοίκους των προαναφερόμενων κοινοτήτων, η Δημοτική μας Αρχή με τους κατάλληλους χειρισμούς τις μετέτρεψε σε ευκαιρία, για να χρηματοδοτηθούν ανταποδοτικά έργα. Η θαρραλέα δέσμευση και η υπεύθυνη στάση μας στη διαχείριση του προσφυγικού ήδη δημιουργεί ένα ευοίωνο μέλλον για τη Μυτιλήνη και το νησί μας».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, συμπλήρωσε: «Σχεδιάζουμε άλλα τόσα έργα με βάση νέας γενναίας χρηματοδότησης από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε τα συγκεκριμένα έργα».