Την μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού στους δήμους της Λέσβου ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου


ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Με τη ρύθμιση που ισχύει   από το Μάιο του 2020 για τα αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτων, έχουν υποβληθεί στους δύο Δήμους της Λέσβου πάνω από 30 χιλιάδες διορθωτικές αιτήσεις συντοπιτών μας. Τα νέα τετραγωνικά που δηλώθηκαν στη Λέσβο  υπολογίζονται  τουλάχιστον σε 800.000 έως 1.000.000, που χρεώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των δημοτικών τελών  από την  1η-Ιανουαρίου του 2020. Επομένως στα έσοδα  των Δήμων υπάρχουν  πλεονάσματα που αυξάνονται με την εκκαθάριση των αιτήσεων, έστω και αν μέρος αυτών θα εισπραχθούν καθυστερημένα.

Αλλά  τα  δημοτικά τέλη καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία σαν ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, με υποχρεωτικό τον  ισοσκελισμό εσόδων και αντίστοιχων δαπανών. Όσο αυξάνονται τα δηλωμένα τετραγωνικά, πρέπει αντίστοιχα να μειώνεται η χρέωση ανά τετραγωνικό που επιβάλλεται στους δημότες για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Ήδη στον γειτονικό Δήμο Χίου ψηφίστηκε μείωση των δημοτικών τελών και μάλιστα με διαμαρτυρίες συμβούλων ότι έγινε καθυστερημένα.

Ιδιαίτερα τη περίοδο αυτή με τις αυξήσεις στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η μείωση των δημοτικών τελών (που  εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και των άλλων εταιρειών παροχής ρεύματος ), θα μετριάσει κάπως τα νέα βάρη.

Με δεδομένο ότι οι τιμές των τελών πρέπει να δηλωθούν στη ΔΕΗ στις αρχές Νοεμβρίου, είναι επιβεβλημένο από το νόμο και την ευθύνη απέναντι στους Δημότες,  τα Δημοτικά Συμβούλια να προχωρήσουν εντός του Οκτωβρίου  στη μείωση των δημοτικών τελών, ανάλογα με τα καταγεγραμμένα και τα  αναμενόμενα έσοδα από την σημαντική αύξηση των τετραγωνικών.