Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει από σήμερα την παροχή οικονομικού βοηθήματος στους αιτούντες άσυλο


Το “πρόγραμμα παροχής οικονομικού βοηθήματος ως υλική συνθήκη υποδοχής σε αιτούντες διεθνή προστασία” που υλοποιείται από το 2017, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με απευθείας έκτακτη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαμβάνει από 1η Οκτωβρίου 2021, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.  

Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ενώ παρέχεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας  σύμφωνα με την Οδηγία 2013/33 ΕΕ σχετικά με τις" απαιτήσεις για την υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία". 

Με αυτή τη μετάβαση και σε συνδυασμό με την ανάληψη υλοποίησης του στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ που ανέλαβε το Υπουργείο από τον Σεπτέμβριο του 2020 (ESTIA II και κατόπιν ESTIA 2021) καλύπτονται οι σχετικές υποχρεώσεις της χώρας για παροχή υλικών συνθηκών στους αιτούντες άσυλο. 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ευχαριστεί την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τη την ως τώρα συνεργασία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση. 

Η μετάβαση των σχετικών προγραμμάτων από τους διεθνείς οργανισμούς στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου  αποτελεί σημαντικό βήμα και εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για πλήρη ανάκτηση του ελέγχου στο Μεταναστευτικό.