Η Air BP ζητά «Υπεύθυνο Συντήρησης και Αποθεμάτων Εγκατάστασης» στην Μυτιλήνη


Η Air BP, το τμήμα αεροπορίας της BP, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους αεροπορικών καυσίμων και υπηρεσιών παγκοσμίως.

Δραστηριοποιείται στην αποθήκευση υγρών καυσίμων και ενδιαφέρεται να καλύψει την θέση του «Υπεύθυνου Συντήρησης και Αποθεμάτων Εγκατάστασης» με σύμβαση αορίστου χρόνου και έδρα την Μυτιλήνη.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

• Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ισότιμης σχολής

• Άριστη γνώση Αγγλικών

• Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο είναι επιθυμητή

• Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint). Γνώση Autocad θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

• Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β

• Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Προσφέρεται άριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας και ανταγωνιστικό πακέτο ανταμοιβής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι την 22η Οκτωβρίου 2021.

https://jobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&partnerid=25078&siteid=5114&Areq=130091BR

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Φιλιππάκο filippos.filippakos@bp.com.