Ανακαινίζεται ο 1ος όροφος και το ισόγειο του Επιμελητηρίου Λέσβου με σκοπο την στέγαση επιχειρήσεων

 

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη επιλογής αναδόχου για το  έργο «Εργασίες Κτιριακής Αναβάθμισης Ακινήτου - Υποδομή Επιχειρηματικότητας Μυτιλήνης», συνολικής αξίας 200.000 Ευρώ.

Το έργο που θα εκτελεστεί στο ισόγειο και στον Α' όροφο του Επιμελητηρίου Λέσβου, αφορά στην πλήρη ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, για τη στέγαση επιχειρήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η 10/11/2021 και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.