Στην Λέσβο εμπειρογνώμονες της UNESCO για την αξιολόγηση του Γεωπαρκου Λέσβου


Στη Λέσβο θα βρίσκεται από 10 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021 Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της UNESCO με σκοπό την αξιολόγηση του Γεωπάρκου Λέσβου προκειμένου να διατηρηθεί η αναγνώριση ως «Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO».

Η εξαιρετικά σημαντική αυτή διάκριση ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ UNESCO ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια. Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετέχουν όλα τα Παγκόσμια Γεωπάρκα και τελεί υπό την εποπτεία της UNESCO. Η προηγούμενη αξιολόγηση του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2016. Λόγω της πανδημίας η επαναξιολόγηση μετατέθηκε για το Σεπτέμβριο του 2021.

Η Λέσβος λόγω της μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της μπόρεσε χαρακτηρισθεί στο σύνολο της ως Γεωπάρκο και να αναγνωριστεί ως «Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO». Η ένταξη του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2012, μετά από απόφαση του Γραφείου Γεωπάρκων της UNESCO και σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Λέσβου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για τη δημιουργία και λειτουργία του «ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» (18 Οκτωβρίου 2011).

Το ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΕΣΒΟΥ μπορεί να έχει τη διάκριση ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ UNESCO για το χρονικό διάστημα 2016 – 2021. Προκειμένου να διατηρηθεί η διάκριση η Λέσβος θα επαναξιολογηθεί από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της UNESCO, η οποία θα υλοποιήσει επιτόπια επίσκεψη στο Γεωπάρκο Λέσβου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τον Δρ. Kupetz Manfred, Διευθυντή του Γεωπάρκου Muskauer Faltenbogen που βρίσκεται στην Γερμανία και την Πολωνία και αξιολογητή της UNESCO και τον Δρ. Legal Stephane, Υπεύθυνο Γεωεπιστήμονα του Γεωπάρκου Luberon της Γαλλίας και αξιολογητή της UNESCO

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου προετοίμασε το φάκελο αξιολόγησης του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ του οποίου οι βασικοί άξονες περιλαμβάνουν στοιχεία για τα επισκέψιμα γεωλογικά και φυσικά μνημεία της Λέσβου στα οποία πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές και τουριστικές δράσεις και λειτουργούν με προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με την UNESCO, τα επισκέψιμα πολιτιστικά και αρχαιολογικά μνημεία και μουσεία, στοιχεία οικολογικού ενδιαφέροντος (προστατευόμενες περιοχές, χλωρίδα, πανίδα, οικότοποι, κλπ), τις υποδομές και δράσεις θεματικού τουρισμού, τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την τοπική ανάπτυξη και τα τοπικά προϊόντα της Λέσβου, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, την ενημέρωση του κοινού, τη διαχείριση και προβολή.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης θα ληφθεί υπόψη και η συνολική πρόοδος του Γεωπάρκου Λέσβου στους ανωτέρω τομείς κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2016 – 2021. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λέσβου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εργάστηκε συστηματικά και με μεθοδικότητα για τη λειτουργία του Γεωπάρκου Λέσβου και κατάφερε στο χρονικό αυτό διάστημα να υλοποιήσει βασικές δράσεις αλλά και να βελτιώσει προβλήματα που είχαν αναγνωριστεί κατά την αξιολόγηση του 2016.

Οι αξιολογητές της UNESCO πρόκειται να εξετάσουν τα στοιχεία του Γεωπάρκου Λέσβου, θα συναντηθούν με τοπικές αρχές και φορείς και θα επισκεφθούν αρχαιολογικά, πολιτιστικά και φυσικά μνημεία της Λέσβου. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης θα πραγματοποιήσουν ειδικές υπαίθριες επισκέψεις σε όλη τη Λέσβο και ειδικότερα θα επισκεφτούν την Αγία Παρασκευή, τα Βατερά, την Καλλονή, το Μεσότοπο, το Μόλυβο, τη Μυτιλήνη, τον Παπάδο, την Πέτρα, το Πλωμάρι, τον Πολιχνίτο και το Σίγρι.

Η αίτηση επαναξιολόγησης αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, η οποία μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εφόσον στηρίζεται στην κοινή προσπάθεια όλων των φορέων και στην ανάπτυξη συνεργειών.