Αυτές οι παραλίες χαρακτηρίστηκαν ως λουτρικές εγκαταστάσεις σε Δ. Μυτιλήνης και Δ. Δυτικής Λέσβου


«Λουτρικές εγκαταστάσεις Νήσου Λέσβου 2022» ΣΧΕΤ: α) Το αρ.11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ Α΄ 166) β) Α.Π.: 2131.4/2254/11-08-2021 απόφαση Κ.Λ. Μυτιλήνης (μ.π.ο.) γ) Οι από 13/08/2021 αποφάσεις-πρακτικά της Τριμελούς Επιτροπής άρθρου 11 παρ. 1 Π.Δ 71/2020

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν (γ) σχετικών για το χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη κατά τη θερινή περίοδο, θεωρούνται λουτρικές εγκαταστάσεις οι κάτωθι παραλίες της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας Δήμου Μυτιλήνης και Δήμου Δυτικής Λέσβου καθορίστηκαν ως:

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

(Κατ΄ αλφαβητική σειρά)

ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΓΕΡΑΣ

- ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ

- ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ

- ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Τσαμάκια

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Κατ΄ αλφαβητική σειρά)

 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

- ΕΡΕΣΟΥ

-ΑΝΤΙΣΣΗΣ

 - ΚΑΛΛΟΝΗΣ

- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

- ΜΗΘΥΜΝΑΣ

- ΠΕΤΡΑΣ

- ΠΟΛΙΧΝΙΤΟ

 

2. Οι Δήμοι Μυτιλήνης-Δυτικής Λέσβου ως εκμεταλλευόμενοι τις λουτρικές εγκαταστάσεις υποχρεούνται όπως εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 7 του (α) σχετικού και συγκεκριμένα:

 

α. Να προσλάβουν για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, Σεπτέμβριο και για τις ώρες από 10:00- 18:00 ικανό αριθμό ναυαγοσωστών (κατά τις διατάξεις του (α) σχετικού) για κάθε μία από τις ανωτέρω καθορισθείσες παραλίες σύμφωνα με διατάξεις του (α) σχετικού

 

β. Να κατασκευάσουν βάθρο για κάθε ναυαγοσώστη σύμφωνα με πρότυπα του (α) σχετικού

 

γ. Να εφοδιάσουν κάθε ναυαγοσώστη με τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του (α) σχετικού

 

δ. Να τοποθετήσουν σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων τις ειδικές πινακίδες και σημάνσεις που προβλέπονται στο (α) σχετικό ε. Να διαθέτουν ένα επιπλέον μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 1 στ. υποπ. 2 του (α) σχετικού


3. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του ίδιου ως άνω Π.Δ., οι παραβάτες των διατάξεων, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (281A΄). C:\Users\Public\Documents\ARXEIO LA\ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ\ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ-ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ\2022\ΛΟΥΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2022.docx ΟΡΘΟ.docx

4. Τέλος παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε εγγράφως και οπωσδήποτε νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης σας, τα στοιχεία των προσληφθέντων ναυαγοσωστών (ονομ/μο ναυαγοσώστη, αριθμό αδείας ναυαγοσώστη, κινητό τηλέφωνο) για τις περαιτέρω δικές μας ενέργειες.

5. Η Υπηρεσία μας παραμένει στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία απαιτηθεί για την υποβοήθηση του έργου σας.