Νοσοκομείο Μυτιλήνης: "Τα κενά από τις αναστολές εργασίας των υγειονομικών θα καλυφθούν άμεσα"Ενημέρωση από την διοίκηση του νοσοκομείου Μυτιλήνης

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει τους κατοίκους του νησιού μας ότι το «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Νοσοκομείο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από την αναστολή εργασίας από 01 Σεπτεμβρίου 2021, του ιατρικού και λοιπού προσωπικού, λόγω ειδικών διατάξεων για την προστασία της δημόσιας Υγείας, καλύπτονται με την προσωρινή ανακατανομή του προσωπικού και παράλληλα με την έγκαιρη ενίσχυση εξειδικευμένου προσωπικού με την συνδρομή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (ήδη έχει αναλάβει υπηρεσία ιατρός ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας που έχει μετακινηθεί από Νοσοκομείο Αθηνών για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών με ογκολογικά προβλήματα). 

        Προτεραιότητα της Διοίκησης ήταν και παραμένει να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

   Ιδιαίτερα επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου μας για όσα προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν για την διατήρηση και προαγωγή της υγείας όλων των κάτοικων του τόπου μας που είναι άλλωστε το υπέρτατο αγαθό, το οποίο καλούμαστε και ως φορέας να υπηρετήσουμε.