Μετα από χρόνια…. ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των υποδομών των σχολείων του Δ. Δυτικής Λέσβου

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ικανοποιώντας αιτήματα ετών για την βελτίωση των υποδομών των σχολείων των χωριών μας.

Αναλυτικότερα, το τελευταίο διάστημα ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείο της Φίλιας με γενικές επισκευαστικές εργασίες και εξωτερικό βάψιμο του κτηρίου, βάψιμο στο εσωτερικό, επισκευές και διαμόρφωση χώρων WC μαζί με τις αναγκαίες σωληνώσεις για την αποχέτευση στο κτήριο του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Αντίσσης.

Ακόμη έγινε και η αποκατάσταση της σταθερότητας της πλάκας στην στέγη του κτηρίου του Νηπιαγωγείου Μολύβου. Μάλιστα στο Νηπιαγωγείο Μολύβου στο επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί και πλαστικός τάπητας στην πίσω αυλή που χρησιμοποιούν τα παιδιά.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νίκος Περιβολάρης στην κοινή τους δήλωση τονίζουν ότι είναι δέσμευσή τους και χρέος τους να διαμορφώνουν συνεχώς τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους μαθητές και θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις και σε άλλες σχολικές μονάδες όπου διαπιστώνονται προβλήματα.