Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δυτικής Λέσβου «πλήρη στήριξη για την άμεση εκτέλεση του έργου του δρόμου Καλλονής Πέτρας»


Μετά από σχετική πρόταση του Δημάρχου, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου με ομόφωνη Απόφασή του, δηλώνει αναφανδόν και χωρίς αστερίσκους την πλήρη στήριξη της άμεσης εκτέλεσης του έργου του δρόμου Καλλονής Πέτρας.

Παράλληλα δηλώνεται ότι ο Δήμος θα είναι αρωγός στους θιγόμενους κτηνοτρόφους από τη υφιστάμενη χάραξη, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή για την εκτέλεση του έργου, χωρίς να διακινδυνέψει η δραστηριότητά τους.