Ανάπλαση και επισκευές στο λιμανάκι της Παναγιουδας


Στο πλαίσιο των προγραμματισθέντων εργασιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, που εκτελούνται σε διάφορα λιμάνια του νησιού μας, ανακοινώνουμε,  ότι περατώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης και επισκευής του λιμένα  Παναγιούδας, καθώς επίσης και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης.

Ηταν ένα πάγιο αίτημα του Προέδρου και όλου του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Παναγιούδας, καθώς επίσης των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων, της περιοχής, το οποίο υλοποιήσαμε άμεσα, προβαίνοντας αρχικά στην αλλαγή όλων των φωτιστικών του λιμένα  Παναγιούδας και στην συνέχεια στις ως άνω αναφερόμενες  εργασίες.

Εκκρεμεί η επέκταση του φωτισμού με την εγκατάσταση τεσσάρων νέων ιστών η οποία θα γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα.


Μόλις παραλάβουμε τα νέα PILLARS, θα γίνει η τοποθέτηση μίας ή δύο συσκευών, προκειμένου οι επαγγελματίες, αλλά και οι ερασιτέχνες ιδιοκτήτες σκαφών, να έχουν την δυνατότητα να τροφοδοτούνται με ρεύμα και νερό για την καλύτερη εξυπηρέτησή των.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, εξομοίωσης χώρων με χερσαία ζώνη λιμένα Παναγιούδας. 

Με γοργό ρυθμό, συνεχίζουμε παρόμοιες εργασίες και σε άλλα λιμάνια του νησιού μας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και των επαγγελματιών αλιέων και των ιδιοκτητών ερασιτεχνικών σκαφών.