Ανακαινίζονται πλήρως και ενεργειακά τα γήπεδα μπάσκετ σε Παράκοιλα, Σκαλοχώρι και στη Λαφιώνα μέσω του «Αντώνης Τρίτσης»

 

Την πρόταση χρηματοδότησης της πλήρους ανακατασκευής με παράλληλη επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού σε τρία γήπεδα μπάσκετ, ζητά μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ο Δήμος Δυτικής Λέσβου καταθέτοντας για το έργο αυτό το τεχνικό δελτίο.

Έχοντας ολοκληρώσει τις σχετικές μελέτες, ο Δήμος υποβάλει την πρόταση «Συντήρηση-βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Παράκοιλα, στο Σκαλοχώρι και στη Λαφιώνα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 67.000 ευρώ.