Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης και με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Με τηλεδιάσκεψη για ανεμβολιαστους και Δια Ζώσης για εμβολιασμενους


Αναλυτικά

Παρακαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.       

Λήψη απόφασης για την συνέχιση ή μη συμμετοχής του Δήμου Μυτιλήνης στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

2.       

Λήψη απόφασης για την συνέχιση ή μη συμμετοχής του Δήμου Μυτιλήνης στην εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Εταιρεία Λέσβου (ΑΔΕΛ) Α.Ε.»

3.       

Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μυτιλήνης

4.       

Έγκριση 6ης τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

5.       

Έγκριση τοποθέτησης εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων και καθρέφτη οδικής κυκλοφορίας σε Δημοτική οδό στο Ακρωτήρι Μυτιλήνης

6.       

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανοκίνητου μικρού σκάφους – σωστικής Λέμβου για τις ανάγκες των δημοτικών παραλιών»

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

7.       

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΔΑΓΚΛΗΣ

8.       

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

9.       

Αποδοχή παράτασης της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018 και ειδικότερα μέρους του Άξονα 1 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2018»

10.  

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασία Ετήσιας Επιτόπιας Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής»

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

11.  

Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής συμβάσεων προμήθειας αεροϋποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα, στο Πλωμάρι και στο Σκόπελο Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης

12.  

Έγκριση υλοποίησης επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

13.  

Έγκριση 54ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

14.  

Έγκριση 55ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

15.  

Έγκριση 56ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

16.  

Έγκριση 57ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

17.  

Έγκριση 58ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

18.  

Διαπίστωση λύσης της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου, ήτοι ισογείου καταστήματος εμβαδού 111,00 τ.μ. εντός του Πάρκου Παππάδου της Δ.Κ. Παππάδου της Δ.Ε. Γέρας - Εξέταση του με ημερομηνία 31-08-2021 αιτήματος του Ζαφείρη Δημητρίου

19.  

Λύση μίσθωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης από τον μισθωτή,  Χαλδέζο Κωνσταντίνο,  για το δημοτικό ακίνητο  ισογείου καταστήματος, εμβαδού 118,00 περίπου τ.μ., με την ονομασία Αθανασιάδειο εντός της ΔΚ Πλωμαρίου, της Δ.Ε Πλωμαρίου

20.  

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» με κωδικό ενάριθμου έργου: 2018ΣΕ04700023) της ΣΑΕ Ε047 του ΠΔΕ