Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Β. Αιγαίου ΔΙΑ Ζώσης μόνο για εμβολιασμένους με 7 θέματα

Και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ανεμβολιαστους

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 16 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συνεδρίαση και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), σύμφωνα με την ( αριθ. πρωτ. 16812/30.08.2021 59η ΕΓΚΥΚΛΙΟ ) << Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού >>, στην οποία τονίζεται ότι όσον αφορά στις συνεδριάσεις των Συλλογικών Οργάνων επισημαίνεται ότι εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών αυτών δια ζώσης είναι δυνατή η συμμετοχή δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.03.2021 (ΦΕΚ Β΄ 996) ΚΥΑ, καθώς και της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ. 16259/16-08-2021 η οποία ήδη έχει τεθεί υπόψη των Μελών του Σώματος, καθώς και της αριθ. πρωτ. 16812/30.08.2021 59η ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ την οποία θέτουμε υπόψη σας μαζί με τις εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

 

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Εισηγήτριες: Α) κ. Αναστασία Αντωνέλη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού & Πολιτισμού.

                     Β) κ. Κοσμία Μωραΐτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραΐτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Χριστόφας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας & Ενέργειας.

 

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Καλατζής Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

 

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Στυλιανός Καμπούρης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης.

ΘΕΜΑ8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 20/21 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Παντελής Μπουγδάνος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.