Διαδικτυακή Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027


Στην διαδικτυακή σύσκεψη που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της 2ης φάσης διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027 καλούνται να συμμετέχουν όσοι πολίτες επιθυμούν.

Η διαβούλευση αυτή, αποτελεί το βασικό μέσο εφαρμογής της αναπτυξιακής στρατηγικής σε περιφερειακό επίπεδο για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Τα αποτελέσματα του ευρύτερου διαλόγου μεταξύ όλων των παραγωγικών δυνάμεων, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων καθώς και των αρμόδιων αρχών για τη χάραξη πολιτικής και τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο βασικός γνώμονας της συζήτησης.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, στην ελληνική γλώσσα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Για όποιον επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει χωρίς εγγραφή απο το Youtube ή να κάνει εγγραφή για να συμμετέχει.