«Μύρισε» Λέσβος… το Στρατιωτικό Πρατήριο


Ξεκίνησε η λειτουργία του τμήματος προϊόντων «Γεύσεις Λεσβιακής Γης», που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία και αρωγή του Επιμελητηρίου Λέσβου, εντός του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λέσβου παρουσία του Διοικητού ΑΣΔΕΝ Αντιστρατήγου κ. Φλάρη Νικολάου, του Διοικητού 98 ΑΔΤΕ Υποστρατήγου κ. Τσιπίδη Δημητρίου και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λέσβου Βαγγέλη Μυρσινιά.

Η προβολή και διάθεση των τοπικών προϊόντων στο Στρατιωτικό Πρατήριο Λέσβου αποδεικνύει τους στενούς δεσμούς του Επιμελητηρίου Λέσβου με τη Στρατιωτική Διοίκηση και συνιστά ένα ακόμη βήμα για την περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση (ποιοτική και ποσοτική) της αγαστής συνεργασίας του Επιμελητηρίου, των παραγωγών και των προμηθευτών τοπικών προϊόντων με τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες αποτελούν εκλεκτό και σημαντικό τμήμα της κοινωνίας της Λέσβου.