Ίδρυση Ελληνοκινεζικού Κέντρου Γλώσσας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας συστηματικά έναν από τους στρατηγικούς του στόχους, εκείνου της διεθνοποίησης, έχει αναπτύξει σειρά συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει επί σειρά ετών ανεπτυγμένη συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς της Κίνας, ενδεικτικά με τα: Henan University, Continental Han Feng Network Technology (Beijing) Co., University of Science and Technology China, China University of Geosience, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences-Nigpas, East China Normal University,  Southwestern University of China, Chinese Academy of Sciences-Institute of Geology and Geophysics.

Με κύριο μέλημα την προσφορά ευκαιριών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας, το Πανεπιστήμιό μας, σε συνεργασία με τον επίσημο φορέα της Κίνας Continental Han Feng Network Technology (Beijing) Co., υλοποίησε κατά το προηγούμενο έτος με ιδιαίτερη επιτυχία το πρώτο έτος του προγράμματος της online διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας σε φοιτητές/φοιτήτριες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προγραμματίζεται η συνέχισή του τα επόμενα χρόνια.

Είναι αξιοσημείωτη η αποδοχή του προγράμματος από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Αιγαίου που αποδεικνύεται τόσο από τον υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος και παρακολούθησης, όσο και από το γεγονός ότι στον πρόσφατο διαγωνισμό  «20th Chinese Bridge Chinese Proficiency Competition» που έλαβε χώρα σε εθνικό επίπεδο, από τα 12 άτομα που προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, οι 5 είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα της online διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι επίσημοι διοργανωτές του διεθνούς αυτού διαγωνισμού μας ενημέρωσαν ότι οι φοιτητές/τριές μας αρίστευσαν και χαρακτήρισαν ως εντυπωσιακή την επίδοση αυτή, λαμβανομένης υπόψη και της μικρής διάρκειας εκμάθησης της γλώσσας (μόλις 2 εξάμηνα).

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα λειτουργήσει το πρώτο online εξεταστικό κέντρο της κινεζικής γλώσσας (Online Chinese Testing Center) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Chinese Testing International Co., Ltd., επίσημο φορέα online εξέτασης και απόδοσης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της Κίνας και το Henan University της Κίνας. Το Online Chinese Testing Center απευθύνεται αρχικά στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Αιγαίου που παρακολουθούν το πρόγραμμα της online διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας και στο άμεσο μέλλον σε κάθε ενδιαφερόμενο/η από την Ελλάδα που επιθυμεί να αποκτήσει πιστοποίηση της κινεζικής γλώσσας μέσω online εξέτασης.

Τέλος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας αναπτύξει έως σήμερα σημαντικές και ποικίλες δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την γλώσσα και τον πολιτισμό της Κίνας, αλλά και στοχεύοντας στην  περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας με φορείς της Κίνας, καθώς και σε συνέχεια της επιτυχούς πιλοτικής εφαρμογής των δράσεων που προαναφέρθηκαν, προέβη στην ίδρυση αυτοδύναμης ακαδημαϊκής δομής, του Ελληνοκινεζικού Κέντρου Γλώσσας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΦΕΚ Β΄3302/26.07.2021), με βασικό σκοπό την αμφίδρομη προώθηση της γλώσσας και του πολιτισμού Κίνας και Ελλάδας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. 

Αποστολή του Κέντρου, μεταξύ άλλων, είναι η online διδασκαλία και εξέταση της κινεζικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς διδασκαλίας και εξέτασης της Κίνας, η online διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε επισκέπτες καθηγητές και φοιτητές/τριες πανεπιστημίων της Κίνας, η προώθηση του κινεζικού πολιτισμού στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Αιγαίου και της κοινωνίας ευρύτερα, και αντιστρόφως του ελληνικού πολιτισμού στην Κίνα μέσω συνεργασιών  με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κίνας, καθώς και η γενικότερη υλοποίηση δράσεων που θα προωθούν τους σκοπούς του Κέντρου.