Βλάβη στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης στην περιοχή Παμφίλων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι λόγω βλάβης κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Παμφίλων, σήμερα ημέρα Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021, θα υπάρξει πρόβλημα στην υδροδότηση των παρακάτω περιοχών:

 

· Αφάλωνας · Παναγιούδα · Πάμφιλα · Πύργοι Θερμής · Θερμή · Μιστεγνά και · Νέες Κυδωνίες

 

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ έχουν αρχίσει τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης ύδρευσης του τροφοδοτικού αγωγού και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την γρηγορότερη αποκατάσταση.