Επιμελητήριο Λέσβου: Σεμινάρια για τη Συμμόρφωση της Λειτουργίας των επιχειρήσεων σε Συνθήκες Covid - 19


Ενημερωτικά Σεμινάρια Καθοδήγησης των Επιχειρήσεων – Μελών των Επιμελητηρίων για τη Συμμόρφωση της Λειτουργίας τους σε Συνθήκες Covid - 19»

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) υλοποιεί το έργο "Καθοδήγηση των επιχειρήσεων - μελών των Επιμελητηρίων για τη συμμόρφωση της λειτουργίας τους σε συνθήκες Covid-19". Το έργο αυτό περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τη διεξαγωγή των παρακάτω τριών (3) σεμιναρίων ανάλυσης κινδύνων και μέτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας τους σε περιβάλλον Covid-19:

Λιανικό Εμπόριο και Υπηρεσίες : 12/7/2021 και ώρα 17:00 έως 20:00

Μεταποίηση Τροφίμων : 9/7/2021  και ώρα 17:00 έως 20:00

Τουριστικά καταλύματα και Εστίαση: 14/7/2021 και ώρα 17:00 έως 20:00

Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λέσβου:

https://www.lesvos-chamber.com/news/displayNews/2670 

και με την συμπλήρωση της ανάλογης φόρμας ενδιαφέροντος να λαμβάνουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Τα σεμινάρια αυτά στοχεύουν στην ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων (όλων των κλάδων), προκειμένου αυτά να μπορέσουν να διαχειριστούν τις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεών τους κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την πανδημία, δίνοντας παράλληλα έμφαση στο στάδιο της προετοιμασίας της λειτουργίας τους μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

 

Αναλυτικότερα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για:

τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν κατά το στάδιο προετοιμασίας και επαναλειτουργίας μετά το γενικό απαγορευτικό (lockdown),

τις συνθήκες λειτουργίας σε περιβάλλον προετοιμασίας από COVID -19, με στόχο την ασφαλή δραστηριοποίησή τους,

τα βασικά μέτρα πρόληψης  και προστασίας από τον COVID -19