Σοβαρά προβλήματα για τα παιδιά με αυτισμό στην Λέσβο καταγγέλλει βουλευτρια της Ελληνικής Λύσης


Ερώτηση της Κας Αναστασίας-Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτoύ Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών του Κόμματος Ελληνική Λύση-Κυριάκος Βελόπουλος, που κατατέθηκε στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

 

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

 

Προς:     Τον κ. Υπουργό Υγείας

    Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

    Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

ΘΕΜΑ: «Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και ελλείψεις στη στελέχωση των υπαρχουσών δομών για τα παιδιά με αυτισμό στη νήσο της Λέσβου»


Κυρία και κύριοι Υπουργοί,

Παρά το γεγονός ότι, οι ανάγκες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση τα παιδιά με αυτισμό και οι οικογένειές τους στη νήσο της Λέσβου είναι σημαντικές, εν τούτοις, τόσο οι απαραίτητες υποδομές πρόνοιας και αποκατάστασης, όσο και η στελέχωση των ήδη υπαρχουσών σχετικών δομών στο ανωτέρω νησί είναι εξαιρετικά πλημμελείς, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο η αντιμετώπιση και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ως άνω παιδιά και οι οικογενένειές τους. Απόρροια, δε, αυτής της διόλου κολακευτικής κατάστασης, είναι η επιπρόσθεση περαιτέρω αρνητικών παραγόντων στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και στην ψυχική υγεία των παιδιών αυτών, αλλά και η επιπλέον πρόσθεση βαρών και αδιεξόδων στους οικείους τους.

Συγκεκριμένα, έχει εδώ και πολύ καιρό παρατηρηθεί ότι, το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης («ΕΕΕΕΚ») του νησιού, δηλαδή το επαγγελματικό σχολείο που απευθύνεται ειδικά σε ΑμεΑ, στεγάζεται ακόμη σε λυόμενα και πάντως, όχι σε χώρο που αρμόζει για την ει δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση και αποκατάσταση των παιδιών με αυτισμό, με όλες τις ανακύπτουσες συνέπειες που προκαλεί το γεγονός αυτό στα εν λόγω παιδιά. Είναι, λοιπόν, κατεπείγουσα η ανάγκη δημιουργίας νέων και σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων για το ως άνω «ΕΕΕΕΚ», προκειμένου τα παιδιά με αυτισμό στη νήσο της Λέσβου να φοιτούν σε σχολική δομή τέτοια, που να είναι φιλική προς την διάγνωσή τους και κατά το δυνατόν πιο λειτουργική, όσον αφορά στις ανάγκες εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησής τους.

Πέραν αυτού, στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Λέσβου δεν υπάρχει η ειδικότητα του αναπτυξιολόγου για ΑμεΑ, που κρίνεται άκρως απαραίτητη για την διάγνωση και την θεραπευτική διαχείριση των παιδιών με αναπηρίες. Η μη ύπαρξη αυτής της ειδικότητας στο ανωτέρω νοσοκομείο, αναγκάζει, έτσι, εκ των πραγμάτων τα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους να μετακινούνται στην περιοχή της πρωτεύουσας γι' αυτό τον σκοπό, με μεγάλο χρηματικό κόστος και ταλαιπωρία, κάτι που συνεπάγεται επιπλέον επιβάρυνση της υγείας και της προόδου αυτών των παιδιών.

Επίσης, σε ό,τι αφορά το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Λέσβου, σημειώνεται ότι, αυτά τα ειδικά ιδρύματα είναι, εδώ και χρόνια, υποστελεχωμένα, το δε υπάρχον προσωπικό εργάζεται στην πλειονότητά του με εργασιακές σχέσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν “ελαστικές”, και δη, ως αναπληρωτές και ως συμβασιούχοι. Το τελευταίο, σε καμία περίπτωση, φυσικά, δεν μπορεί να καλύψει τις υπαρκτές ανάγκες των ανωτέρω παιδιών, που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, τόσο από πλευράς εκμάθησης γνωστικών πληροφοριών, όσο και από πλευράς κοινωνικοποίησης.

           

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να προχωρήσετε άμεσα στην κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου σχολικού κτηρίου, που να μπορεί να φιλοξενεί το «ΕΕΕΕΚ» ,της νήσου Λέσβου;

2. Προτίθεσθε να καλύψετε, άμεσα, την κενή μέχρι σήμερα θέση της ειδικότητας ιατρού αναπτυξιολόγου για τα παιδιά με  αναπτυξιακές αναπηρίες στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Λέσβου;

3. Προτίθεσθε να στελεχώσετε επαρκώς, αριθμητικά και ποιοτικά, τα ειδικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα ιδρύματα της νήσου Λέσβου, και πιο συγκεκριμένα, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης και το «ΚΕΣΥ» Λέσβου, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη επάρκεια στελεχών για την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών των παιδιών που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου