8.000 παλιά φωτιστικά αντικαθίστανται με νέα σύγχρονα τύπου Led στον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Την αντικατάσταση 8.000 φωτιστικών σε όλο τον Δήμο, με νέα σύγχρονα τύπου Led δέσμης, προωθεί η δημοτική αρχή καταθέτοντας το σχέδιό της στην Οικονομική Επιτροπή για την «Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων».

Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης, είναι ισχυρά και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του Δημοσίου. Ως εκ τούτου η δημοτική αρχή, συνεπής με τις στρατηγικές επιλογές και τις προγραμματικές της θέσεις και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού, την μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης αυτού, την παροχή ασφαλούς και βιώσιμης ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας, προχώρησε σε όλες τις διαδικασίες προκειμένου να προωθήσει το σχέδιο αντικατάστασης και αναβάθμισης ουσιαστικά του ηλεκτροφωτισμού σε όλο το Δήμο.

Βάσει της μελέτης που έχει εκπονηθεί, η αντικατάσταση των 8.206 φωτιστικών του δήμου με νέα σύγχρονα, με παράλληλη αντικατάσταση των υπαρχόντων καλωδιώσεων, θα προσφέρει στο δήμο οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας πάνω από 70% και θα τον απαλλάξει πλήρως από το κόστος συντήρησης.

Στην ερχόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα επιλεγεί ο τρόπος χρηματοδότησης της εν λόγω δράσης (δανεισμός, μέσω ΣΔΙΤ, χρηματοδότηση με ιδίους πόρους) που μεσοπρόθεσμα κιόλας, θα βγάλει κερδισμένο τον δήμο από το ισχύον κόστος λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού.