Στο «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» ο Δήμος Δυτικής Λέσβος


Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση ένταξης του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG με το διακριτικό τίτλο : «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ».

Εταίροι του προγράμματος εκτός από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, που είναι και ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από την Ελλάδα και από την Κύπρο το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Δημοσίων Έργων και Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 1.974.700 ευρώ.

Από αυτά για το Δήμο Δυτικής Λέσβου αντιστοιχεί το ποσό των 330.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση ο Δήμος Δυτικής Λέσβου αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο των Επαγγελματικών Λυκείων Καλλονής, αλλά και στην ίδρυση πιλοτικά μιας Πρότυπης Ενεργειακής Κοινότητας στη Δυτική Λέσβο.

 

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί:

Αντικατάσταση εσωτερικού φωτισμού στο κτίριο με αντίστοιχο τεχνολογίας LED Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Τοποθέτηση Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Θερμομόνωσης Δώματος.

Αντικατάσταση όλων των Κουφωμάτων με Νέα Ενεργειακά.

Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας.

 

Η Πρότυπη Ενεργειακή Κοινότητα

Ακόμα ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει αναλάβει στα πλαίσια της υπογραφείσας σύμβασης να προχωρήσει στην ίδρυση μιας Πρότυπης Ενεργειακής Κοινότητας στη Δυτική Λέσβο. Κύριος στόχος της ενεργειακής κοινότητας θα είναι η υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτήρια. Ο Δήμος θα είναι ο βασικός μέτοχος της Κοινότητας, ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι θα προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Λέσβου και θα ενδιαφέρονται άμεσα να εμπλακούν σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στον κτηριακό τομέα. Ο Δήμος θα επικοινωνήσει με αποφασίζοντες στον ενεργειακό τομέα προερχόμενους από τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Χίο και Ικαρία) και θα διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργειών και συνεργασιών. Στη συνέχεια θα στελεχώσει την ενεργειακή κοινότητα, ώστε να υλοποιήσει έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια βασισμένος πάνω στην εμπειρία των έργων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ.

 

Σημειώνεται ότι η ενεργειακή κοινότητα του Δήμου θα ιδρυθεί στο πλαίσιο του Ν. 4513 και θα λειτουργήσει πάνω στα «πρότυπα» που θα δημιουργηθούν από το ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ αφού θα προηγηθεί ανάλυση των χαρακτηριστικών του Δήμου, στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός τους, μελέτη της δυνατότητας ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ενσωμάτωση των παραμέτρων της διασυνοριακότητας και αφού χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα εργαλεία του ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ που θα υλοποιηθούν με το συντονισμό του ΚΑΠΕ που είναι βασικός εμπειρογνώμονας στη ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και σχετική νομοθεσία.

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος δήλωσε για την εξέλιξη αυτή:

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση ένταξης του Δήμου σε δράσεις που θα εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία μας, αλλά και που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή μας αναβάθμιση, μία υπόθεση που μας απασχολεί όλους ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Η ένταξή μας στο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ, είναι μία υπόθεση που μπορεί να μας αλλάξει επίπεδο και να μας παρουσιάσει προκλήσεις για το μέλλον. Μία από αυτές είναι η δημιουργία μίας Πρότυπης Ενεργειακής Κοινότητας στον Δήμο μας, για την οποία θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια όταν και θα είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε τη δράση, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου της Καλλονής που στεγάζει το Επαγγελματικό Λύκειο».

 

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στρατής Ζαφείρης από τη μεριά του, τόνισε:

«Το ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί -εκτός από το προφανές, την ανάπτυξη δηλαδή ενεργειακών δράσεων- να συμβάλλει και στην εξωστρέφεια του νεοσύστατου Δήμου μας. Εξάλλου το πρόγραμμα αυτό θέτει τον Δήμο μας εταίρο με το κράτος της Κύπρου, τη Σάμο αλλά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ ήταν ένας ακόμα στόχος μας για τα ενεργειακά, μετά την εμπλοκή μας στην αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου, αλλά και τις μελέτες που εκπονούμε γενικά για τον ενεργειακό τομέα. Σε ότι αφορά στα έργα που προωθούνται μέσω του ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει φυσικά και η προοπτική δημιουργίας μίας Πρότυπης Ενεργειακής Κοινότητας στο Δήμο μας, οι κάτοικοι της οποίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα οφέλη μίας τέτοιας λειτουργίας που θα αποτυπώνεται και στους λογαριασμούς τους».