Πρόσκληση για συμμετοχή στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δυτικής Λέσβου


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας (Επί του παρόντος μόνο διαδικτυακά).

 

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δυτικής Λέσβου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

α/α

Κωδ:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

1.3

 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη                   

25

Χ

 

2

1.4

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων                

25

Χ

 

3

1.6

 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν

25

Χ

 

4

1.7

 Πράσινη Επιχειρηματικότητα

25

Χ

 

5

2.3

 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις

25

Χ

 

6

2.10

 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

Χ

 

7

5.7

 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25

Χ

 

8

6.9

 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

25

Χ

 

9

6.10

Τοπική Ιστορία

25

Χ

 

10

8.4

 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25

Χ

 

11

10.9

 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών

25

Χ

 

12

10.65

Διοργάνωση Τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με στόχο τη δημιουργία Ομάδων τοπικής δράσης

25

Χ

 

13

10.48

Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας

25

Χ

 

 

 

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

 Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι υπό τις παρούσες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του covid-19 τα προσφερόμενα προγράμματα θα διεξαχθούν ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω πλατφόρμας που θα ανακοινωθεί.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:

educulture.dwlesvos@gmail.com

 

 ή στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα, Καλλονή Λέσβου, Τ.Κ 81107

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου: 

Τηλ. : 2253350219- 2253350221

Ταχ. Διεύθυνση: Κεντρικό δημοτικό κατάστημα, Καλλονή Λέσβου, Τ.Κ 81107

Email: educulture.dwlesvos@gmail.com

 

 Ιστοσελίδα Δήμου Δυτικής Λέσβου : https://www.mwlesvos.gr/

           

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.