Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης με 5 θέματα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 7/2021

Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 με ώρα έναρξης 6:30μμ, τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης (Νο7/2021).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ, την ΚΥΑ 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) Εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

Ενημερώσεις από Πρόεδρο για διάφορα τρέχοντα και σημαντικά ζητήματα της πόλης

Κατάθεση πρότασης από τη Δ/Κ Μυτιλήνης για χρήση του ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου στην περιφερειακή οδό του Κάστρου Μυτιλήνης

Κατάθεση πρότασης από τη Δ/Κ Μυτιλήνης για αναδιαμόρφωση και ανάπλαση της πλατείας Αλυσίδας.

Γνωμοδότηση για άδεια εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. «Πρατήριο άρτου-Ζαχαροπλαστικής-Αναψυκτήριο-Καφετέρια» στην οδό Ε. Βοστάνη 56.

Προτάσεις για υλοποίηση αναφορικά με: μονοδρομήσεις  δημοτικών οδών περιοχής περιμετρικά Ι.Ν. Αγίου Συμεών, αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Τροχαίας Μυτιλήνης, αντιμετώπιση δυσοσμίας σε Ερμού (Αγορά)-Χρυσομαλλούσα-Μαρίνα, έλεγχος πυροσβεστικών κρουνών ενόψει καλοκαιριού στην πόλη, καταγραφή τραγουδιών του λαϊκού τραγουδιστή Γ. Μπούρα (εισήγηση παράταξης «Ελεύθεροι Πολίτες»)