Στην 22 Ιουλίου η επαναδημοπράτηση του έργου για την ολοκλήρωση αναβάθμισης του 6ο Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

 

Δημοπράτηση για την ολοκλήρωση αναβάθμισης  του  6ο Δημοτικού Σχολείου

Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του παλαιού κτιρίου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης  δημοπρατείται  στις 22 Ιουλίου. Σήμερα,  ο δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Στρατής Κύτελης,  υπόγραψε τη διακήρυξη του έργου, μετά τη χθεσινή έγκριση  των όρων διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας.

Το έργο αυτό, αρχικού προϋπολογισμού 2.180.000 €, μπαίνει στη διαδικασία αποπεράτωσης, αφού ξεπεράστηκαν όλες οι εκκρεμότητες, σύμφωνα με τη νέα στατική μελέτη, που εκπονήθηκε μετά την ολική καθαίρεση τοιχωμάτων και την  αποκάλυψη της θεμελίωσης  του κτηρίου, όπου διαπιστώθηκαν οι αδυναμίες του φέροντος οργανισμού στο παλιό αυτό κτίσμα (κτίστηκε το 1926).

Η περάτωση προτείνεται ότι θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την ημέρα  υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο,  ο οποίος θα αναδειχθεί μέσω της ανοικτής διαδικασίας Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

O Αντιδήμαρχος Στρατής Τζιμής δήλωσε ότι «τα δημοσιεύματα  «ότι χάνεται  το έργο», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., αποδεικνύονται «εν  τοις πράγμασι» αναληθή. Δεν χάθηκε από τη Δημοτική Αρχή Κύτελη κανένα από τα πολλά έργα σε όλη τη Λέσβο που εκτελεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης. Συνεχώς,  οι  κακεντρεχείς  θα διαψεύδονται  από την υλοποίηση του μεγάλου έργου που εκτελεί ο Δήμος μας. Πολύ σύντομα μπαίνουν στη διαδικασία υλοποίησης έργα που αλλάζουν την πόλη μας και το Δήμο μας ».