Τι θα γίνει το πρώην ΚΥΤ Μοριας;


Οι Θέσεις και οι προτάσεις της ΠΕΔ Β. Αιγαίου για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στα πλαίσια της διαρκούς και στενής συνεργασίας της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Δ.Σ. της ΠΕΔ, στη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου, στην οποία προσκλήθηκαν και συμμετείχαν η Πρυτάνισσα κ. Χρυσή Βιτσιλάκη και ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου, ασχολήθηκε με τα προβλήματα και τις προοπτικές του Πανεπιστημίου μας.

Στην συνεδρίαση ανακοινώθηκε εκ μέρους του Προέδρου της ΠΕΔ και Δημάρχου Μυτιλήνης η βούληση του Δήμου Μυτιλήνης για την παραχώρηση μέρους του κλειστού πλέον πρώην ΚΥΤ Μόριας, εφόσον τύχει της έγκρισης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για την δημιουργία απαραίτητων υποδομών και εγκαταστάσεων.

 

Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημέρωσε για την πρόθεση του Πανεπιστημίου για την δημιουργία στον χώρο αυτόν:

Φοιτητικών εστιών

Συνεδριακού κέντρου για την φιλοξενία σημαντικών ακαδημαϊκών και διεθνών συναντήσεων

Κέντρου έρευνας για ανάπτυξη καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων. Το Πανεπιστήμιου Αιγαίου σχεδιάζει την δημιουργία τέτοιων κέντρων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου όπου λειτουργούν πανεπιστημιακά τμήματα.

Στους κοινούς σχεδιασμούς για την ανάπτυξη και την εμβάθυνση της κοινωνικής παρουσίας του Πανεπιστημίου στα νησιά μας, περιλαμβάνεται η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή και των τοπικών πληθυσμών, ακόμα και με δημιουργία κοινών ομάδων.

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα έχουν ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα προς την κατεύθυνση της άρσης των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την όξυνση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος, η οποία ξεκίνησε με το κλείσιμο δομών και την μείωση του μεταναστευτικού πληθυσμού και πρέπει να συνεχισθεί με την μετατροπή των χώρων που εγκαταλείφθηκαν σε κέντρα ανάπτυξης και καινοτομίας.

Πρώτιστο και ζωτικό όμως ζήτημα για το μέλλον του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η συγκράτηση και η προσέλκυση φοιτητών, ζήτημα στο οποίο έχει πρόσφατα αναφερθεί η ΠΕΔ, με υπόμνημα που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Στα πλαίσια αυτά, το Δ.Σ. της ΠΕΔ επαναφέρει τα αιτήματα που διατυπώθηκαν και απαιτεί την άμεση θέσπιση κατάλληλων κινήτρων που να καθιστούν ελκυστικότερη την φοίτηση στα Πανεπιστημιακά Τμήματα των νησιών του Αιγαίου με επιδότηση της δαπάνης για την στέγαση, την φοίτηση και την μεταφορά των φοιτητών από και προς τα νησιά.

Η θέσπιση τέτοιων αντισταθμιστικών κινήτρων έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και πρέπει να ισχύσει από την τρέχουσα χρονιά, ώστε να αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης φοιτητών/τριών στο Πανεπιστήμιο της Αριστείας του Αιγαίου σε αντιστάθμιση της απόστασης και του πρόσθετου κόστους φοίτησης στα νησιά μας.

 

Ο Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου

της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου

Ευστράτιος Κύτελης

Δήμαρχος Μυτιλήνης