Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου «Επιστροφή στην κανονικότητα!!!!!»


Επιστροφή στην  κανονικότητα!!!!!

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου καταγγέλλει την κυβέρνηση και το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης για την απόρριψη όσων έχουν απόκλιση στην παραγωγή γάλακτος μεγαλύτερη του 20%, μείωση στην παραγωγή που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους πχ ζωονόσους κ.ά.

Αντί να βοηθήσουν τον βιοπαλαιστή μικρό και μεσαίο κτηνοτρόφο, αντί να διορθώσουν τα λάθη που άφησαν εκατοντάδες κτηνοτρόφους στο νησί μας και χιλιάδες σ’ όλη τη χώρα έξω από τη συνδεδεμένη ενίσχυση χωρίς να εξετάσουν τους λόγους που συντέλεσαν σε αυτό,  έρχονται με αυτή την απόφαση να τον τιμωρήσουν και ανακοίνωσαν μάλιστα προκλητικά ότι θα δοθεί «χαριστικά» χρόνος για ενστάσεις στους απορριφθέντες.

Μήπως αυτό εννοούν με την επιστροφή στην κανονικότητα;  Nα κόβουν από τους μη έχοντες για να δίνουν παροχές στους έχοντες;

Η Ομοσπονδία απαιτεί να διορθωθούν τα λάθη, να δοθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση σε όλους όσους κόπηκε χωρίς να γίνουν ενστάσεις!  Δεν φταίνε οι κτηνοτρόφοι αν τα ζώα δεν παρήγαγαν την απαιτούμενη κατά αυτούς ποσότητα γάλακτος - πολλοί παράγοντες μπορεί να έχουν συντελέσει σε αυτό, π.χ. αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, η μείωση των βοσκήσιμων εκτάσεων.

Να επιδοτηθούν για την ποσότητα που παρήγαγαν και να παρθούν μέτρα πραγματικής στήριξης της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων ειδικά του νησιού μας για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παραγωγή της ποιοτικής πρώτης ύλης που παράγουν τα ζώα μας