Στον Νέο Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ ο Προέδρος του κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Βορείου Αιγαίου


Επίσκεψη Γνωριμίας και  Εργασίας  

Την Τετάρτη  26 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη Γνωριμίας και  Εργασίας  του  Προέδρου  Κοιν.  Πρόνοιας  Περιφ.  Βορείου  Αιγαίου κ. Παραδέλλη Δημήτριο με το Νέο Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ Υποστράτηγο κ. Δημήτριο Τσιπίδι. Τον ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση του στα προβλήματά μας.

Του ευχόμαστε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του.