Στο τραπέζι η ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου με Λήμνο, Χίο, Μυτιλήνη | Ποιες προτάσεις επεξεργάζεται το Υπουργείο


Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και δη με τον Υπουργό, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, και το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του, κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, προωθείται η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών και των περιοχών της πατρίδας μας, αυξάνοντας και τα προτεινόμενα δρομολόγια.

Σε αυτό το σχεδιασμό εντάσσεται και η αναβάθμιση -όπως έχει καταστεί ξεκάθαρο και από όλη την προηγούμενη περίοδο- της θέσης της Μαγνησίας και των Β. Σποράδων στον ευρύτερο ακτοπλοϊκό σχεδιασμό της χώρας μας.

Έτσι, προτείνονται προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες έξι (6) ακτοπλοϊκά δρομολόγια που διασυνδέουν την ευρύτερη περιοχής της Μαγνησίας και των Β. Σποράδων με Θεσσαλονίκη, Κυκλάδες, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Λήμνο και Μυτιλήνη.

Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη για την περιοχή μας, καθώς, αφενός, παρέχεται κατά την τρέχουσα φάση η ευχέρεια -με την κινητροδότηση της πενταετίας- για να ενταχθεί κάποια εκ των ακτοπλοϊκών εταιρειών στις γραμμές αυτές, και, αφετέρου, διαμορφώνονται οι συνθήκες στην επόμενη φάση -και σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει η πρόσκληση για κάποια από τις γραμμές αυτές- να επιδοτηθεί, ως άγονη, κάποια από τις προτεινόμενες γραμμές. Κάτι αντίστοιχο έγινε και πέρυσι και τη γραμμή σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με της Β. Σποράδες που, πλέον, στηρίζεται με επιδότηση ως άγονη.

Έτσι, κάτι αντίστοιχο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δημοσιονομικά δεδομένα της κάθε χρονιά, αλλά και τη λελογισμένη και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση που πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όλη την τελευταία περίοδο, δύναται να πραγματοποιηθεί σε επόμενη φάση για τις προτεινόμενες ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν τη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες με άλλες περιοχές και νησιά της πατρίδας μας, με σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη για την τουριστική κίνηση και την οικονομική δραστηριότητας της Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω σχεδιασμός, ως μέτρο στήριξης και προώθηση νέων, σε σχέση με τις υπάρχουσες, γραμμές, περιλαμβάνει τη πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του, κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου για τη σύναψη σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός (1) έως πέντε (5) ετών.

Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη πρόσκληση καλούνται πλοιοκτήτριες εταιρείες για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης / συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός (1) έως πέντε (5) ετών, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση 122 δρομολογιακών γραμμών σε όλη την χώρα όπως περιλαμβάνονται στον πίνακα του με αριθμό πρωτοκόλλου 2253.2-8/31178/21/29.04.2021 εγγράφου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά την επόμενη δρομολογιακή χρονιά, λοιπόν, εντάσσονται και νέες προτεινόμενες δρομολογιακές γραμμές για περισσότερες περιοχές. Από τις εν λόγω δρομολογιακές γραμμές προτείνονται και έξι (6) ακτοπλοϊκές γραμμές που αφορούν την Μαγνησία και είναι, συγκεκριμένα,

 

διασυνδέουν την ευρύτερη περιοχής της Μαγνησίας και των Β. Σποράδων με Θεσσαλονίκη, Κυκλάδες, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Λήμνο και Μυτιλήνη.

 

Συγκεκριμένα, τα νέα προτεινόμενα δρομολόγια είναι (α) Θεσσαλονίκη – Βόρειες Σποράδες, (β) Θεσσαλονίκη – Βόρειες Σποράδες – Κυκλάδες – Ηράκλειο Κρήτης, (γ) Αγία Κυριακή Μαγνησίας – Νήσος Τρίκερι – Σκιάθος ή Πευκί Εύβοιας, (δ) Βόλος – Σιγρί – Μεστά Χίου – Καστέλλι, (ε) Βόλος – Άγιος Ευστράτιος – Λήμνος, και (ζ) Βόλος – Λήμνος – Μυτιλήνη.

 

Πηγή: thenewspaper.gr