Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Μυτιλήνης με τακτική και ειδική Συνεδρίαση στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30 μ.μ η ειδική Συνεδρίαση και 19:00 η τακτική Συνεδρίαση

 

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

1.       

Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 (01/01/2019-31/08/2019) Δήμου Λέσβου

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

2.       

Έγκριση παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης στο ΝΠΔΔ «Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης»

3.       

Έγκριση 2ης Τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

4.       

Έγκριση 3ης Τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

5.       

Έγκριση έναρξης διαδικασιών εκμίσθωσης ισόγειας αίθουσας (πρώην ALPHA BANK) επί του δημοτικού καταστήματος Πλωμαρίου  – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 6/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΑΚΥΡΗΣ

6.       

Ενημέρωση για τα έργα τέχνης του Δήμου και για τη Δημοτική Πινακοθήκη

7.       

Έκθεση έργων ΘΕΟΦΙΛΟΥ στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

8.       

Έγκριση προγραμματισμού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No_51»  με Κωδικό ΟΠΣ 5029533 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

9.       

Προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου στα πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος II» και προμήθεια οχημάτων και τρέιλερ για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης από ιδίους πόρους

10.  

Συγκρότηση Επιτροπής Παροχής Γνώμης και Απόσυρσης Οχημάτων-Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων Έργων Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

11.  

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μυτιλήνης»

12.  

Αποδοχή προγράμματος δακοκτονίας στο Δήμο Μυτιλήνης, περιόδου 2021

13.  

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ)», προϋπολογισμού 12.000,00 € (άνευ ΦΠΑ)

14.  

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 3.300,00 € (άνευ ΦΠΑ)

15.  

Έγκριση τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Φάωνος Κοινότητας Μυτιλήνης, λόγω έργων της ΔΕΥΑΛ

16.  

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Τερπάνδου-Αρίωνος και Λεπέτυμνου-Ολύμπου Κοινότητας Μυτιλήνης

17.  

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Παπαδιαμάντη Κοινότητας Μυτιλήνης

18.  

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Καραντώνη Κοινότητας Μυτιλήνης

19.  

Έγκριση τοποθέτησης παραβολικών καθρεφτών στην Κοινότητα Λουτρών

20.  

Έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακής πινακίδας αδιεξόδου Π25 στην οδό Θανάση Λημναίου Κοινότητας Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

21.  

Έγκριση 17ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

22.  

Έγκριση 18ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

23.  

Έγκριση 19ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

24.  

Έγκριση 20ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

25.  

Έγκριση 21ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

26.  

Έγκριση αλλαγής του τίτλου Κ.Α. 20.7325.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης, οικονομικού έτους 2021

27.  

Έγκριση  εκμίσθωσης, με τη διαδικασία της δημοπράτησης, νέου τμήματος αιγιαλού – παραλίας,  στη θέση «ΦΑΡΑ» της Κοινότητας Σκοπέλου Δ.Ε. Γέρας