Στις 22 Ιουνίου η δημοπράτηση του έργου της πλακόστρωσης στα Βασιλικά

 

συνολικού προϋπολογισμού 327.600 ευρώ

Άλλη μία δημοπράτηση είναι έτοιμη να βγει στον «αέρα» από τις υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Λέσβου και πρόκειται για εκείνη του έργου της πλακόστρωσης στα Βασιλικά συνολικού προϋπολογισμού 327.600 ευρώ.

Η δημοπράτηση θα γίνει στις 22 Ιουνίου.