Προτάσεις για έργα αξίας 11.992.124,70 ευρώ στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου μετά από προεργασία μηνών και συνεργασία των αρμόδιων Αντιδημάρχων και των υπηρεσιών του κατέθεσε την ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησής του από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού προϋπολογισμού 11.992.124,70 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα μετά την σχετική έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, καταθέτει στο Πρόγραμμα πρόταση χρηματοδότησης για τα εξής έργα, ανά άξονα προτεραιότητας:

 

Στην Πρόσκληση ΑΤ04 Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» ο Δήμος υποβάλλει την πρόταση με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Διαλογής στην Πηγή Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων» συνολικού προϋπολογισμού 1.495.564 ευρώ. Αναλυτικότερα κατατίθεται πρόταση για την εγκατάσταση εννέα (9) συστημάτων υπόγειων κάδων, 20 συστημάτων επίγειων και 500 οικιακών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου.

 

Στην Πρόσκληση ΑΤ05 Άξονα Προτεραιότητα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» ο Δήμος υποβάλλει πρόταση με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία» συνολικού προϋπολογισμού 2.774.680 ευρώ. Αναλυτικότερα πρόκειται για το δρόμο του «Ταξιάρχη» (ειδικότερα το έργο της ασφαλτόστρωσης της οδού από το δημοτικό σφαγείο Μανταμάδου έως τον οικισμό Γενί Λιμάνι) και για τον δρόμο της «Ποταμιάς» (ειδικότερα το έργο βελτίωσης του δρόμου από το 4ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Καλλονής-Παρακοίλων έως την Ανεμώτια). Και τα δύο έργα, θα εξασφαλίσουν την διασύνδεση των γύρω δημοτικών ενοτήτων, ενώ δημιουργεί και τουριστική προοπτική καθώς θα εξασφαλίζεται πλέον η εύκολη πρόσβαση σε δυσπρόσιτα μέχρι σήμερα σημεία. 

 

Στην Πρόσκληση ΑΤ07 Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ο Δήμος υποβάλλει πρόταση με τίτλο «Αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος» συνολικού προϋπολογισμού 880.880,71 ευρώ. Αναλυτικότερα στην πρόταση αυτή κατατίθεται το έργο της αναβάθμισης του εμβληματικού Συνεδριακού Κέντρου Μολύβου και της κατασκευής αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

 

Στην Πρόσκληση ΑΤ08 Άξονα Προτεραιότητα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ο δήμος υποβάλλει πρόταση με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης» συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ. Η πρόταση αυτή κατατίθεται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αφορά στην Ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου στην ανάδειξη της Πολιτιστικής του κληρονομιάς και της δημιουργίας Κέντρου Έξυπνης Γεωργίας.

 

Στην Πρόσκληση ΑΤ09 Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» ο Δήμος υποβάλλει πρόταση με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων και Δράσεων του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ. Αναλυτικότερα πρόκειται για τα έργα ανάδειξης του Κόλπου της Καλλονής, την ανακατασκευή της «Σπιταρόνας» στον Πολιχνίτο και την Ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του Δήμου και της ανάπτυξης δυνατότητας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.    

 

Στην Πρόκληση ΑΤ10 Άξονα Προτεραιότητας «Κατασκευή χώρων άθλησης εκτός σχολείων», ο Δήμος υποβάλλει πρόταση για την κατασκευή γηπέδων μπάσκετ έξω από το σχολείο Σκαλοχωρίου, πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου Παρακοίλων και δίπλα στο σχολείο Λαφιώνας. Ο προϋπολογισμός των έργων αυτών ανέρχεται στις 66.000 ευρώ.

 

Στην Πρόσκληση ΑΤ12 Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον»  υποβάλλει πρόταση με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης» που περιλαμβάνει την προμήθεια 10 ηλεκτρικών οχημάτων και της δημιουργία τεσσάρων σημείων φόρτισης, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ.

 

Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2021

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχοντας τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και για την χρηματοδότηση των δράσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021», κατέθεσε την πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 788.400 ευρώ. Στην πρόταση περιλαμβάνεται η προοπτική δημιουργίας Διεθνούς Κέντρου Μελέτης και Ανάδειξης της Ιστορικής Μνήμης με την αποκατάσταση και διαμόρφωση του κτηρίου του κοινοτικού Ελαιοτρίβειου της Αγίας Παρασκευής, τη δημιουργία Γλυπτού Μνημείου για τα Θύματα των Γενοκτονιών στην πλατεία της Σκάλας Καλλονής και τη Δημιουργία Μόνιμου Εκθεσιακού Περιεχομένου στη Λέσβο.

 

ΔΕΥΑΛ

Τέλος στην πρόταση του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή του στις προτάσεις ΑΤ01 και ΑΤ03 της ΔΕΥΑΛ για το έργο της μελέτης κατασκευής για την ύδρευση της Πέτρας και του Μολύβου (450.000 ευρώ) και της εγκατάστασης αντλιοστασίων και προμήθειας εξοπλισμού ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλα τα δίκτυα της περιφέρειας του δήμου (2,8 εκ. ευρώ).