Σε «Πράσινο Κτίριο» μετατράπηκε το Επιμελητήριο Λέσβου (PICS)


Ολοκληρώθηκε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Επιμελητηρίου Λέσβου στην Προκυμαία της Μυτιλήνης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν αφορούσαν αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια-υαλοπίνακες) με νέα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας, θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, εξωτερική θερμομόνωση των όψεων, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-κλιματισμού με την εγκατάσταση νέου σύγχρονου και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα χαμηλής κατανάλωσης.

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των παρεμβάσεων της ενεργειακής αναβάθμισης και μετά και την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού, το κτήριο του Επιμελητηρίου Λέσβου από την ενεργειακή κατηγορία (Ε) που βρισκόταν ανέβηκε στην ενεργειακή κατηγορία (Β+) καλύπτοντας το σχετικό στόχο που είχε τεθεί. Σύμφωνα δε με την έκθεση του Ενεργειακού Επιθεωρητή, με τη μελλοντική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων θα ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία (Α).


Έτσι πλέον μειώθηκε σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτηρίου και ταυτόχρονα βελτιώθηκαν αισθητά οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού και παραμονής των επισκεπτών.

Στην σχετική ανακοίνωση το Επιμελητήριο αναφέρει: «Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και ιδιαίτερα τα στελέχη των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης τα οποία με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία υλοποίησαν τις ενέργειες, δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου και φυσικά  τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.»