Έρευνα: Πόσο έτοιμη είναι η ελληνική κοινωνία να δεχτεί τους πρόσφυγες / μετανάστες ;


[Καταγραφή και σύγκριση της στάσης του πληθυσμού τριών νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου]

Η ένταξη των προσφύγων / μεταναστών στη χώρα μας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των αιτούντων άσυλο θα λάβει άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης,η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος έχουν επιλεγεί για την δημιουργία νέων δομών με σκοπό τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών.

Στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται έρευνα με σκοπόνα απαντηθεί το ερώτημα: «Πόσο έτοιμες είναι οι τοπικές κοινωνίεςτριών νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Σάμος & Χίος) ως προς την ένταξη των προσφύγων / μεταναστών;»

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» του Τμήματος Ιατρικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με τη συμμετοχή σας στην έρευνα θα συνεισφέρετε στην εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σχετικά με τη δεκτικότητα ως προςένταξη των προσφύγων/ μεταναστών στις τοπικές σας κοινωνίες.

Επιπλέον, μέσα από την έρευνα θα εξαχθούν πιθανά προβλήματακαι οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την ενσωμάτωση του προσφυγικού πληθυσμού στην τοπική κοινωνία. Η συμμετοχή σας είναι προαιρετική.

Αν αλλάξετε γνώμη σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς να αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας.

Η ερευνητική διαδικασία συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και με τη σχετική ελληνική νομοθεσία. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα είναι ανώνυμα, εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να συνεισφέρετε στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο.

 

Για να συμμετέχετέ, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/iz3g6AQBPnzsv9Tj9

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στην έρευνα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο. Ρέππα στο e-mail: reppasstefanos@gmail.com