ΑΓΓΕΛΙΑ: Ζητείτε κοπέλα για εργασία σε κατάστημα στην Μυτιλήνη


Σε κεντρικό κρεοπωλείο της Μυτιλήνης

Κεντρικό Κρεοπωλείο της Μυτιλήνης, ζητά κοπέλα για εργασία.

Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει μοτοποδήλατο και δίπλωμα οδήγησης.

Τηλ: 694-6858372