Την Τετάρτη η κρίσιμη συνεδρίαση στο δημοτικό συμβούλιο Μυτιλήνης για την νέα δομή στην Βαστρια


Μετά από αίτημα έντεκα συμβούλων της μειοψηφίας

στις 7 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ

Το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Μυτιλήνης θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε Live από την σελίδα του LesvosPost στο Facebook

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Μυτιλήνης με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.      

Λήψη απόφασης: α) για την Έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Μυτιλήνης, β) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού του Οργανισμού, γ) για τη συμμετοχή του Δήμου Μυτιλήνης στο Μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού δ) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες και ε) για τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εισηγητής: κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

2.      

Αντικατάσταση του τακτικού μέλους Ανδριώτη-Κωνστάντιου Παναγιώτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της διαδημοτικής επιχείρησης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου με την επωνυμία ΔΕΥΑ Λέσβου

3.      

Αντικατάσταση υπεύθυνου υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No 51»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ

4.      

Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών με τίτλο «ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ», συνολικής πίστωσης 11.103,90€ (με το Φ.Π.Α.)

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

5.      

Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

6.      

Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

7.      

Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

8.      

Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

9.      

Έγκριση 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

10.  

Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής  συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (του άρθρου 221 του Ν.4412/2016), που αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου

ΘΕΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

11.  

Συζήτηση  για το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8966/29-3-2021 αιτήματος έντεκα συμβούλων της μειοψηφίας